a
a

Chu Chỉ Nam

a

Dương Thu Hương

a

Đinh Khang Hoạt

a

Đỗ Thông Minh

a

Lê Văn Xương

a

Liên hiệp quốc

a

Mai Thanh Truyết

a

Minh Di

a

Nguyễn Anh Tuấn

a

Nguyễn Đình Toàn

a

Nguyễn Ngọc Huy

a

Nguyễn Quang Duy

a

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

a

Nguyễn Trãi

a

Nguyễn Văn Canh

a

Phạm Đình Hưng

a

Hoà thượng Thích Quảng Độ

a

Trần Gia Phụng

a

Trần Hưng Đạo

a

Vũ Cao Đàm

a

Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

 

Tài Liệu Tham Khảo

Phạm Đình Hưng

Một tân chế độ quân chủ chuyên chế

 

Năm 1945, sau khi cướp chánh quyền từ trong tay Vua Bảo Đại, đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa ra khẩu hiệu “bài phong, đả thực” (chống phong kiến, đánh thực dân) để kích động lòng dân oán ghét triều đình nhà Nguyễn và căm thù thực dân Pháp. Dưới tác động của hệ thống tuyên truyền cộng sản, quảng đại quần chúng từ Bắc chí Nam đã vội quên đi Cựu Hoàng Bảo Đại, cúi đầu chấp nhận sự lãnh đạo của Hồ Chí Minh mà không cần biết nhân vật nầy là ai và cũng không tìm hiểu quá trình làm tay sai cho Cộng Sản Nga-Hoa của người cán bộ cộng sản gốc Nghệ An đã được Đệ tam Cộng sản Quốc tế tuyển dụng và huấn luyện từ năm 1924. Ngay từ đầu, nhân dân Việt Nam đã bị đảng Cộng Sản lừa gạt đúng như lời nói của Thủ tướng Đức Angela Merkel và cựu Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Liên Xô Mikhail Gorbachev: Chế độ cộng sản là một chế độ dối trá, lừa bịp.

Thật vậy, sau ngày thôn tính miền Nam (30-4-1975) để độc chiếm quyền thống trị trên cả nước trong 35 năm qua, đảng Cộng Sản Việt Nam đã thiết lập một chế độ cai trị khắc nghiệt không khác gì chế độ quân chủ chuyên chế đã bị người cộng sản chửi rủa thậm tệ. Hành động nầy của đảng Cộng Sản Việt Nam đã trắng trợn phản lại chủ trương “bài phong, đả thực” của họ đã đề ra khi chưa nắm được chánh quyền.

Với các dẫn chứng cụ thể, người viết sẽ chứng minh chế độ cộng sản Việt Nam hiện nay về thực chất là một tân chế độ quân chủ chuyên chế.

Chế độ cộng sản Việt Nam là một khuôn đúc của Cộng Sản Quốc Tế vì đảng Cộng Sản Việt Nam là một bộ phân của Cộng Sản Quốc Tế hiện chỉ còn tồn tại ở Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba. Nói cách khác, các chế độ chánh trị hiện nay của Việt Nam, Trung Quốc, Bắc Hàn và Cuba đều là các tân chế độ quân chủ chuyên chế trong thế kỷ 21.

I- SỰ SUY TÀN VÀ BIẾN THỂ CỦA CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ

Trước cuộc Cách mạng khoa học kỹ thuật lần thứ nhứt bùng nổ giữa thế kỷ 19 tại Âu châu, chế độ quân chủ chuyên chế (absolute monarchy) rất phổ biến tại Âu châu và Á châu. Chế độ khắc nghiệt nầy đã tàn tạ với thời gian.

Tại Trung Hoa, triều đình Đại Thanh đã bị lật đổ năm 1911 bởi cuộc Cách mạng Tân Hợi do Tôn Dật Tiên (Sun Yat Sen) lãnh đạo và thay thế bằng một nền Cộng Hòa lấy quốc hiệu Trung Hoa Dân Quốc (Republic of China).

Tại Âu châu, sau cuôc Cách mạng tư sản dân quyền Pháp năm 1789, chế độ quân chủ chuyên chế đã suy tàn và biến thể thành chế độ quân chủ lập hiến theo mô thức của Anh quốc để tồn tại theo trào lưu tiến hóa của nhân loại.Chế độ quân chủ Pháp hoàn toàn sụp đổ sau khi Vua Louis XVI bị xử tử năm 1793 dưới thời Robespierre. Ngày nay, hầu hết các quốc gia dân chủ phú cường ở Tây Âu và Bắc Âu đều áp dụng mô thức quân chủ lập hiến (Constitutional monarchy): Vương quốc Anh và Ái Nhĩ Lan, Bỉ, Hòa Lan, Luxembourg, Na Uy, Đan Mạch và Thụy Điển. Tại Tây Ban Nha (Spain), sau khi chiến thắng trong cuộc nội chiến năm 1939, tướng Francisco Franco đã xóa bỏ triều đình Madrid và thành lập một nền Cộng Hòa. Nhưng năm 1947, tướng Franco đã tái lập Vương quốc Tây Ban Nha. Trước khi qua đời năm 1975, tướng Franco đã tìm kiếm được một hậu duệ của vua Tây Ban Nha (Juan Carlos) và suy tôn làm vua trong một chế độ quân chủ lập hiến.

Tại Hy Lạp (Greece), sau ngày một nhóm Đại tá lât đổ nhà Vua (21-4-1967), đất nước đã có một nền văn hóa sáng chói và nhiều nhà hiền triết bậc thầy (Socrate, Aristote, Platon, Hippocrate v.v…) ngày nay suy yếu rõ rệt và suýt khánh tận nếu không được Liên Âu (European Union) viện trợ tài chánh.

Tại Á châu, Nhựt Bổn và Thái Lan đã khôn khéo noi gương nước Anh thành lập chế độ quân chủ lập hiến để duy trì độc lập và phát triển kinh tế.

Chế độ quân chủ lập hiến có một ưu điểm đáng đề cao: duy trì tính chánh thống và sự liên tục lãnh đạo của nhà cầm quyền, đồng thời ngăn chận nạn độc tài chuyên chế. Thể chế nầy là một yếu tố ổn định chánh trị khả dĩ đóng góp tích cực vào công cuộc phát triển đất nước, tạo lập dân chủ và tự do, hạnh phúc cho dân tộc.

II- ĐẶC ĐIỂM CỦA CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ

Chế độ quân chủ chuyên chế có các đặc điểm sau đây:

1- Chủ quyền quốc gia thuộc về một người (nhà Vua) hoặc một dòng tộc (Hoàng tộc và quý tộc). Vua Pháp Louis XIV đã từng tuyên bố: “L’Etat, c’est moi” (Quốc gia, chính là quả nhân). Tất cả quyền lực đều nằm trong tay nhà Vua. Vua có toàn quyền quyết định việc nước theo ý mình.

2- Đất đai trong nước là tài sản của nhà Vua. Vua có quyền ban cấp đất cho các hoàng thân, quý tộc và quan lại theo chế độ phong điền kiến ấp. Thứ dân chỉ là nông nô hay tá điền của nhà Vua và các lãnh chúa.

3- Nhà Vua, hoàng tộc và quý tộc có đặc quyền cha truyền con nối về ngôi Vua và tước vị đúng theo câu ca dao phổ biến trong dân gian:

                           “ Con Vua thì lại làm Vua”

                           “ Con sải ở chùa thì quét lá đa”

4- Ở Việt Nam, quan lại của triều đình được tuyển dụng thông qua chế độ thi cử để tuyển chọn nhân tài phục vụ đất nước. Chế độ thi cử đã được nhà Vua đặc biệt quan tâm. Vua trực tiếp đứng làm Chánh Chủ Khảo trong kỳ thi Đình.

5-Riêng tại Trung Hoa cổ thời, các quan Giám Sát Ngự Sử có quyền ghi chép lại các hành vi tốt hoặc xấu của Vua, hoàng tộc, quý tộc và các quan lại trong triều đình, đàn hặc các quan lại tham nhũng, lợi dụng quyền thế hoặc có tác phong, đạo đức kém. Các Giám Sát Ngư Sử thường có tinh thần cương trực và bất khuất (như Tư Mã Thiên, Đổng Hồ v.v…)

III- HÌNH THÀNH MỘT TÂN CHẾ ĐỘ QUÂN CHỦ CHUYÊN CHẾ TẠI VIỆT NAM

Tại nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, chế độ quân chủ chuyên chế đã được đảng Cộng Sản tái lập trong thực tại dưới lớp sơn cách mạng vô sản. Chế độ cộng sản Việt Nam có các đặc điểm như sau giống như chế độ quân chủ chuyên chế:

1-Chủ quyền quốc gia thuộc về một người (Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản) hoặc một nhóm 14 người trong bộ Chánh trị Đảng. Nhóm Thập Tứ Nhân Bang có toàn quyền quyết định vận mạng quốc gia Việt Nam nhân danh nhân dân, bất chấp Hiến pháp và luật pháp quốc gia. Tất cả quyền lực đều tập trung trong tay của Tổng Bí Thư hoặc bộ Chánh trị. Theo quan niệm “dân chủ tập trung” của Cộng Sản Việt Nam, không có sự phân quyền và kiểm soát hỗ tương giữa các cơ quan Hành Pháp, Lập Pháp và Tư Pháp. Tất cả các cơ quan của Đảng và Nhà nước đều thống thuộc quyền lãnh đạo của bộ Chánh trị do Tổng Bí Thư đứng đầu. Bộ Chánh trị cai trị nhân dân bằng các Nghị quyết có giá trị cao hơn Hiến pháp và luật pháp quốc gia.

Cố Tổng Bí Thư Lê Duẫn đã cai tri nước Việt Nam thống nhứt không khác gì một ông Vua. Lê Đức Thọ, Trưởng Ban Tổ Chức Trung ương Đảng dưới triều đại Lê Duẫn đả có quyền uy tột đỉnh của một Chúa thượng. Bắt chước Hồ Chí Minh khi chuyển nhượng hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho Trung Quốc năm 1958, cựu Tổng Bí Thư Lê Khả Phiêu đã bán đất và hiến biển cho Tàu năm 1999 và 2000 không cần phải thông báo cho Quốc Hội bù nhìn. Đi theo gót chân của Hồ Chí Minh và Lê Khả Phiêu, đương kim Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đã mời Trung Cộng đến xâm chiếm Cao nguyên Trung Phần dưới danh nghĩa hợp tác khai thác bauxite và độc chiếm biển Đông dưới hình thức hợp tác đánh cá ngoài biển không cần có sự chấp thuận của Quốc Hội, cơ quan “quyền uy nhứt nước” ở Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

2-Theo điều 4 Hiến pháp 1992, đảng Cộng Sản Việt Nam có quyền cai trị vĩnh viễn nước Việt Nam. Triều đình Bắc Bộ Phủ có thể kéo dài đến cả 100 năm với sự chống lưng của Trung Quốc, thiên triều của đảng Cộng Sản Việt Nam. Để tận hưởng lâu dài vinh hoa phú quý đến đời con cháu, người cộng sản Việt Nam hi vọng triều đại cộng sản sẽ lâu dài hơn triều đại nhà Nguyễn (1802-1945).

3-Trong tất cả cơ quan của Đảng và Nhà nước cộng sản, các chức vụ chỉ huy đều phải giao phó cho cán bộ, đảng viên cộng sản đúng theo lời dạy của Hồ Chí Minh: “Hồng hơn chuyên”. Mặc dầu không tốt nghiệp trung học hoặc đại học, hầu hết các cấp chỉ huy của Cộng sản Việt Nam hiện nay đều có bằng “Tiến sĩ” hoặc “Thạc sĩ” giả do Đảng cấp hoặc mua của các trường đại học hàm thụ không ai biết tên và trường sở.

4- Hầu hết các Đại biểu Quốc Hội đều phải là cán bộ, đảng viên cộng sản để dễ dàng sai khiến Quốc Hội. Vì vậy, tất cả các ứng cử viên Đại biểu Quốc Hội đều phải được Măt Trận Tổ Quốc, một cơ quan ngoại vi của đàng Công Sản do  cán bộ cộng sản lãnh đạo, giới thiệu căn cứ vào mức độ trung thành với Đảng. Từ năm 1946 đến nay, tổng tuyển cử Quốc Hội đã được tổ chức theo lối “đảng cử, dân bầu”. Người dân không có quyền tự do ứng cử và bầu cử.

5- Các lãnh tụ và cán bộ  cộng sản có đặc quyền cha truyền con nối về chức vụ trong Đảng và Nhà nước. Con cháu của Hồ Chí Minh và các lãnh tụ cộng sản đều đã trở thành “hoàng thân” hoặc “quý tộc” đỏ:

 - “Hoàng tử” Nông Đức Mạnh, con tư sinh của Hồ Chí Minh và Nông thị Ngát bí danh Nông thị Trưng, đã giữ một chức vụ cao nhứt nước từ năm 2001 đến nay: Tổng Bí Thư đảng Cộng Sản Việt Nam. Nông Đức Mạnh là một người thiểu số dân tộc Choang của Trung Quốc trong tỉnh Quảng Tây.

 - “Hoàng tôn” Nông Quốc Tuấn, con của Nông Đức Mạnh, tuy ít học vẫn được bầu giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang để chuẩn bị vào bộ Chánh trị đảng Cộng Sản..

 - “Hoàng tử” Nguyễn Tất Trung, con tư sinh của Hồ Chí Minh (Nguyễn Tất Thành) và Nông thị Xuân, đã được Đảng và Nhà Nước cấp cho nhà ở tại Hà Nội, ban cho cấp bậc Trung tá Quân đội nhân dân để lảnh lương mặc dầu không có đi lính ngày nào.

- “Quý tộc” Nguyễn Chí Vịnh, con chánh thức của cố Đại tướng cộng sản Nguyễn Chí Thanh (thân Tàu), con nuôi của Đại tướng An Nam Quốc Vương Lê Đức Anh, hiện là Thứ trưởng quyền uy của bộ Quốc Phòng sau khi đứng đầu Tổng Cục 2 (Tình Báo).

 - “Quý tộc” Nguyễn Tấn Dũng, con tư sinh của cố Đại tướng Nguyễn Chí Thanh, hiện là Thủ tướng có nhiều quyền thế từ năm 2005 sau khi giữ nhiều chức vụ quan trọng: Phó Thủ tướng đặc trách Kinh Tế và Nội An, Thống Đốc Ngân Hàng Nhà Nước.

 - “Quý tộc” Phạm Bình Minh, con của cố Bộ trưởng bộ Ngoai Giao Nguyễn Cơ Thach (tên khai sanh là Phạm văn Cương), hiện là Thứ trưởng bộ Ngoai Giao.

 - “Quý tộc” Nguyễn Thiện Nhân, con của Y sĩ Nguyễn Thiện Thành, một cán bộ cộng sản cao cấp tỉnh Biên Hòa, hiện là Phó Thủ tướng sau khi kiêm nhiêm chức vụ Bộ trưởng bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

 - “Quý tộc” Trần Anh Tuấn, con của cựu Chủ tịch nước Trần Đức Lương, đã giữ chức vụ Tổng Lãnh sự Việt Cộng tại San Francisco, tiểu bang California, Hoa Kỳ.

Ngoài các “hoàng thân” và “quý tộc” đỏ, có người nông dân hay công nhân nào có con cháu được ngồi trong triều đình Bắc Bộ Phủ hay không? Hay là họ chỉ được đảng Cộng Sản cho phơi thây ngoài chiến địa trong thời chiến và làm nông nô hoặc lao nô trong thời bình.

6- Tất cả đất đai trong nước đều thuộc về toàn dân tức thuộc quyền sở hữu của Đảng và cán bộ đảng viên cộng sản vì Đảng là đại diện của toàn dân. Nhân dân không có quyền sở hữu ruộng đất. Đảng chỉ cấp đất cho nông dân để canh tác và có quyền thâu hồi đất bất cứ lúc nào và bất cứ vì lý do gì. Dân đen bị thâu hồi đất không có quyền khiếu nại hoặc khiếu tố. Do đó, cán bộ và đảng viên cộng sản đã trở thành địa chủ, đại địa chủ, triệu phú, tỷ phú  nhờ có quyền lực thâu hồi ruộng đất của dân đen thấp cổ, bé miệng. Về điểm nầy, chế độ cộng sản Việt Nam thua xa chế độ thực dân Pháp vì luật pháp của thực dân Pháp và nhà cầm quyền Pháp tôn trọng quyền sở hữu ruộng đất của nhân dân Việt Nam.

7- Các cán bộ cộng sản ngày nay tự xưng là “quan chức” (mandarin) nghĩa là họ là những ông quan lại của triều đình Bắc Bộ Phủ. Họ đã trở thành ông quan nhờ có tư cách đảng viên cộng sản chớ không thông qua chế độ thi cử. Họ không cần có văn hóa cao. Nếu cần có bằng cấp, họ không ngần ngại mua bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ giả. Tệ trạng mua và sử dụng bằng cấp giả của cán bộ cộng sản đang lan tràn khắp nước Việt Nam.

Về điểm nầy, chế độ cộng sản Việt Nam thua xa chế độ thực dân Pháp và các chế độ quân chủ chuyên chế ở Trung Hoa và Việt Nam.

8- Chế độ cộng sản Việt Nam không chấp nhận bất cứ sự chỉ trích hoặc phê phán nào về các hành vi tham nhũng, bóc lột, phí phạm công quỹ, dĩ công vi tư hoặc phản dân, hại nước của người cầm quyền. Các “quan chức” cộng sản không bao giờ nhận trách nhiệm về các  việc làm của họ. Về điểm nầy, chế độ cộng sản Việt Nam thua xa chế độ quân chủ chuyên chế của Trung Hoa cổ thời đã dám chấp nhận sự phê phán của các Giám Sát Ngự Sử. Do đó, quốc nạn tham nhũng do các “quan chức” cộng sản gây ra để làm giàu trên mồ hôi nước mắt của đồng bào lao động đã và đang lan tràn khắp nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Hậu quả của quốc nạn nầy vô cùng khủng khiếp: đất nước bị bán đứng cho ngoại bang, xã hội bị băng hoại cùng cực, dân tộc Việt ngày càng suy yếu và dễ bị Hán tộc mua chuộc,đồng hóa.

Nói tóm lại, chế độ độc tài đảng trị của Cộng Sản Việt Nam không những giống chế độ quân chủ chuyên chế của thời xa xưa mà còn có nhiều điểm thua kém hai chế độ phong kiến và thực dân đã tan biến từ lâu trên quả địa cầu.

Cùng một lò sinh ra, tân chế độ quân chủ chuyên chế trong thế kỷ 21ở Việt Nam đặc biệt giống các chế độ cộng sản Trung Hoa, Bắc Hàn và Cuba ở một điểm chung: quyền lãnh đạo quốc gia ở cấp tối cao đã được cha truyền con nối như dưới thời phong kiến ở Đông phương.

Tại Trung Cộng, sau khi Mao Trạch Đông qua đời năm 1976, Hoa Quốc Phong đã đưọc truyền ngôi Chủ tịch nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa kiêm Chủ tịch đảng Cộng Sản Trung Quốc. Hoa Quốc Pong là con tư sinh của Mao Trạch Đông. Khi Mao Trạch Đông còn sống, Hoa Quốc Phong từ một người vô danh được tôn lên làm Bí thư tỉnh ủy Hồ Nam để chuẩn bị nhảy lên ngôi lãnh tụ tối cao của triều đình Bắc kinh.

Tại Bắc Hàn, Kim Nhựt Thành (Kim il-Sung) đã truyền ngôi Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng Lao Động cho con là Kim Chánh Nhựt (Kim Jong-il). Mới đây, Kim Chánh Nhựt lại chuẩn bị truyền ngôi lãnh đạo tối cao của Bắc Hàn cho con trai út là Kim Chánh Ân (Kim Jong Un) bằng cách bổ nhiệm “hoàng tử” 26 tuổi nầy làm Đại tướng mặc dầu chưa đi lính ngày nào.

Tại Cuba, vì lý do sức khoẻ suy kém sau nửa thế kỷ trị vì nước Cuba từ năm 1959, nhà độc tài Fidel Castro đã truyền ngôi Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng Cộng Sản Cuba cho em ruột là Đại tướng Raoul Castro, nhân vật số 2 của nước Cuba.

Tại Việt Nam, một người dân tộc thiểu số Choang của Trung Quốc tên Nông Đức Mạnh, con tư sinh của Hồ Chí Minh, đã nối ngôi cha trong chức vụ Tổng Bí thư đảng Cộng sản Viêt Nam (nhân vật số 1 của Việt Nam cộng sản) từ 2001 đến nay sau khi đã giữ chức vụ Chủ tịch Quốc Hội.

Nông Đức Tuấn, con của Nông Đức Mạnh, cháu nội của Hồ Chí Minh, cũng đã được tôn lên làm Bí thư tỉnh ủy Bắc Giang để chuẩn bị vào bộ Chánh trị nắm giữ một chức vụ lãnh đạo cao cấp trong tương lai mặc dầu trình độ văn hóa rất thấp kém.

Sự ngự trị khắc nghiệt của các tân chế độ quân chủ chuyên chế tại Việt Nam, Trung Hoa, Bắc Hàn và Cuba với đặc quyền cha truyền con nối ở cấp lãnh đạo tối cao như các vua chúa thời Trung Cổ là một thách đố ngạo mạn đối với cao trào dân chủ đang lan rộng khắp thế giới để quét sạch các chế độ thống trị bạo tàn còn sót lại đến ngày nay.                                                                          

California, ngày 25-10-2010

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Tuesday, 4 January, 2011 17:59