a

a Hướng Tâm Hồn Lên

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

a

Cố Lm. Giuse Đỗ Vân Lực

a

GB. Phạm Minh Mẫn

a

Thanh Vân

a

Thiên Phong

a

Lm. Trần Cao Tường

 

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Thời kỳ sụp đổ hàng loạt các tà quyền độc tài trước và sau ngưỡng cửa thế kỷ 21

Đức Quốc, thứ sáu, ngày 28 tháng 01 năm 2011
lễ kính thánh Thomas thành Aquin, tiến sĩ hội thánh

 

Chế độ Cộng sản sụp đổ ở Đông Âu

Khi các chế độ độc tài Cộng sản Đông Âu sụp đổ toàn vẹn, từ những nước chư hầu đến mẫu quốc Liên Xô, cái nôi của Chủ nghĩa Cộng sản bất nhân, đều làm thế giới ngạc nhiên và khốn xiết vui mừng. Một thử nghiệm vĩ đại lịch trong sử thế giới đem áp dụng chủ nghĩa Karl Max và Lê-nin đã thất bại hoàn toàn. Chỉ trong vòng vài ba năm (1989-1991), tất cả các nước Đông Âu Cộng sản độc tài đều sụp đổ. Khởi đi, bắt đầu từ nước Ba-lan với công đoàn Solidarnoşć. Công đoàn công nhân lấy tên hiệu là Solidarnoşć (Liên kết). Liên kết còn phản ảnh là tinh thần Hiệp Thông. Biểu dương tinh thần Liên kết là một trong những nguyên tắc quan trọng của Học thuyết Xã hội Công giáo: Nguyên tắc Liên kết, nguyên tắc Phụ túc, nguyên tắc Công ích và nguyên tắc tình thương đặc biệt dành cho người nghèo. (Có dịp, chúng tôi sẽ trình bày rõ về những nguyên tắc này).
Sự thành công của Công đoàn Solidarnoşć là nhờ vào sức mạnh của niềm tin và nhờ vào lòng tin trông cậy vào Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa, mà hầu hết 38 triệu người dân Ba-lan thờ kính. Qua biến cố này, chúng ta rút ra một kinh nghiệm qúy báu sau: Càng bị bách hại, đức tin người Ky-tô hữu càng phát triển vững chắc. Một Phong Trào Công Giáo Chống Cộng phát xuất từ trong lòng nước Cộng sản Ba-lan. Và như chúng ta đã biết: Khi nước Cộng sản Ba-lan sụp đổ năm 1989, thì kế tiếp sau đó, là những nước Cộng sản độc tài toàn đảng trị sụp đổ theo: Rumänien (25/12/1989), Bungarien, Hungari (Ungarn 3/1989), Thiệp Khắc, Đông Đức và cuối cùng là Liên Xô. Nội trong vòng ba năm, từ năm 1989 đến 1991, những nước Cộng sản đổ như những con cờ Đomino cứ tuần tự thay phiên nhau sụp đổ. Cả thế giới mừng rỡ hân hoan như món qùa tinh thần vô giá đón chào thế kỷ 21.
Trước ngưỡng của thế kỷ 21 là sự sụp đổ các nước Cộng sản độc tài toàn trị tại Đông Âu. Sau ngưỡng cửa thế kỷ 21, có nghĩa bắt đầu từ năm 2011, là sự sụp đổ toàn vẹn của các nước độc tài còn lại trên thế giới, trong đó có nhà nước Cộng Sản Việt Nam. Lịch sử thế giới bước sang trang. Trật tự thế giới được xếp đặt lại.

Độc tài sụp đổ ở vùng Trung Đông và Bắc Phi Châu

Đầu năm 2011, cả thế giới ngạc nhiên và vui mừng nhìn thấy người dân Tunesien đứng lên lật đổ chế độ độc tài Zine el Abidine Ben Ali. Và liên tục, chúng ta cũng đang thấy người dân Algerien và Ai-Cập cũng đang xuống đường giải thế chế độ độc tài tham nhũng. Tại thủ đô Algier của Algerien, tại Thủ đô Amman của Jordanien, dân chúng hô to những khẩu hiệu: „Bánh mì và tự do“; „Chấm dứt việc đàn áp!“, „Đất nước thuộc chúng tôi“, „Dân là chủ!“ „Mubarak cút đi“ v.v.  Hàng ngày hàng ngàn dân đổ xô ra đường phát lên những ngọn lửa, tạo ra những tia sáng chống lại sự thảm trạng kinh tế èo oẹt tại Marrokko, Algerien, Maurentanien và Ai-Cập. Và đây sẻ chỉ là câu hỏi của thời gian, chừng nào sự bạo động đứng dậy của người dân sẽ lây truyền sang Syrien, Libyen và Yemen. Một biến động hay có thể nói được rằng, đây là một chấn động lớn cho thế giới người Hồi Giáo mang tính cực đoan bảo thủ và bạo lực. Phải chăng những tà quyền Hồi giáo sẽ bị sụp đổ, khởi đi từ nước Tunêsien?

Chúng ta đều mừng cho những quốc gia Hồi giáo tại Bắc Châu Phi và Trung Đông đang đứng lên dành lại quyền làm người, thoát khỏi ách nô nệ kìm kẹp. Trong nước, thì dân Tunesien xua đuổi những kẻ độc tài như Ben Ali. Ra ngoài, thì quốc tế truy nã tay cường hào ác bá cùng với vợ là Leila Trabelsi cùng những thành viên thuộc gia đình trị độc tài tham nhũng, nhất là bên vợ. Những kẻ bất nhân này, không những không có chỗ đứng trong lòng dân tộc của họ, mà không những vậy, họ cũng không có chỗ đứng trong lòng nhân loại văn minh thế giới. Họ chạy đâu cho khỏi lưới trời! Chạy Trời sao cho khỏi nắng là vậy! Và chắc chắn đây cũng là hình phạt tiêu liệu cho tất cả những tay cai trị độc tài bất nhân thất đức. Và chúng ta cũng chiêm niệm vui mừng thầm chung và tâm niệm với nhau rằng, „Rồi cũng sẽ có một ngày tới phiên Cộng sản Việt Nam mà thôi!“.

Tại sao chúng ta có quyền hy vọng và lạc quan như thế?

Lý do các nước độc tài Cộng sản sụp đổ tại các nước Đông âu, là vì những nước này có guồng máy cai trị khắc nghiệp bởi một tập đoàn độc tài độc đảng gian manh và độc đoán. Đây là mẫu số chung của tấ cả những chế độ Cộng sản dẫn đến sự sụp đổ hàng loạt của các nước Cộng sản tại Đông Âu. Cuộc sụp đổ Domino này minh chứng rằng, các tà thần không thể chiến thắng con cái của Thiên Chúa. Tiếng kêu la của Mẹ Giáo Hội Ba-lan đã làm cho các tà quyền thi đua ngã đổ và nhờ đó biến đổi thế giới, lập ra một trật tự thế giới mới.
Tại sao chúng ta gọi những chế độ Cộng sản, những chế độ độc tài toàn trị là tà quyền? Một tà quyền, là bởi vì con người bị sống quằn quại trong một môi trường bất nhân và thậm chí bị sát hại. Nó là một thứ quyền lực hủy diệt sự sống đang đe dọa thế giới này. Và vì thế mới có quyền lực của những ý hệ khủng bố dã thú. Mọi hành động bạo lực đàn áp là các thứ thần ác cần phải được lột mặt chỉ tên. Nó làm nung lay nền tảng luân lý và tôn giáo. Và vì thế, mới có các thứ „ý thức hệ thuốc phiện“, „ý hệ tuyên truyền ru ngủ ngu dân“, „ý thức hệ tham những bóc lột“ v.v. Một quyền lực giống ngư một con mãng xà dữ tợn luôn muốn đòi ăn tươi nuốt sống con người. Nó giương nanh vuốt ra đòi xâm phạm đến nhân phẩm và cấu xé nhân cách con người. Nó là một ngụy thần cần phải sụp đổ. Những ý thức hệ này đã và đang nhồi sọ xâm nhập vào tâm hồn trong trắng của thế hệ trẻ con em chúng ta. Muốn con cái chúng ta thành công và thành nhân kiểu ngụy thần cần phải sụp đổ. Ví, chinh nó đã và đang mãnh liệt áp đặt trong lòng dân tộc như một lãnh Chúa. Mẹ Giáo Hội, mà chúng ta là thành phần, sẽ cứu rỗi chúng ta thoát khỏi những tà thần ma quái này, vì đức tin là nền tảng của trái đất này, nếu chúng ta biết gắn liền đức tin này vào Mẹ Thiên Chúa với đức khôn ngoan thật thà dũng cảm.

Mô hình chính trị mới

Dù là những thần tượng như Hitler, Lenin, Stalin, Saddam Hussein hay Ceauşescu v.v.. được suy tôn thần thánh hóa. Nhưng tất cả những thần tượng này cũng đã sụp đổ. Dù trong nước Nga còn một vài tượng Stalin hay Lenin chưa bỏ vào kho tàng hay phá hủy đi chăng nữa, nhưng chế độ này đã sụp rồi. Cũng vậy, dù thần tượng Hồ Chí Minh còn trong lăng tìm mọi cách để ngâm ướp giữ nguyên hình hài con người. Nhưng thật sự, chế độ này đã thối nát và tan rữa, chỉ là cái xác không hồn, giống như Hồ Chí Minh chết chưa chôn. Và chế độ này đã thối rữa chưa mang xuống mồ mà thôi! Nguời dân không ai muốn nhìn, muốn ngó và muốn ngửi những loại thần tượng này. Những qủy thần này phải sụp đổ. Mọi thống lãnh, mọi quyền lực sụp đổ là tùy thuộc Chúa duy nhất là Đức Giêsu Kitô. Chúng sụp đổ, vì tự chính nó là tà quyền, và vì nó là những quyền lực hủy diệt thế giới.
Các nước độc tài còn lại trên thế giới có hai mẫu số chung. Nó còn ác nghiệp hơn những nước Cộng sản Đông Âu cũ. Mẫu số thứ nhất đó là độc tài. Mẫu số này đã bị sụp đổ trước ngưỡng cửa thế kỷ 21 tại Đông Âu. Mẫu số thứ hai là độc tài gia đình trị tham nhũng qua cách cha truyền con nối. Một mô hình chính trị thời đại kiểu mới: Vừa độc tài đảng trị vừa vương quốc! Chúng tôi gọi đó là mô hình Vương Quốc thể chế đảng chủ. Nhìn qua những nước độc tài Tunesien, Ai Cập, Algerien, Jordan, Marokko, Bắc Hàn, Cu-Ba, Miến điện, Campuchia, (Irak thời Saddam Hussein) và Việt Nam thì cũng đều có mẫu số chung đó.
Tại Việt Nam, thì Nguyễn Tấn Dũng truyền ngôi cho thái tử đảng là Nguyễn Thanh Nghị; Còn Nông Đức Mạnh, dân tộc Tầy, con rơi của Hồ Chí Minh một tội đồ dân tộc, truyền chức lại cho cậu ấm là Nông Quốc Tuấn. (Chúng tôi xin mở ngoặc ra đây để nói vài lời về dòng họ Nông Đức Mạnh: Đây là dòng họ khát máu, một dòng họ mọi rợ. Vì người cha là Hồ Chí Minh, giết mẹ của con mình. Bố giết vợ giết mẹ của con mình. Và người cha sẵn sàng để mẹ của con mình làm thú vui cho thần cận của mình. Chúng ta cứ thử tưởng tượng xem có man rợ không? Đâu là hình ảnh hòa thuận hạnh phúc của vợ chồng? Còn đâu hình ảnh tình mẫu hệ tình phụ tử?) Và mới đây, Linh Mục Nguyễn Văn Lý, qua Lời Chứng Số 5 (15-01-2011), đã bạch nhật hóa những hành động dã thú man rợ của Hồ Chí Minh trong thời gian ở Pắc-Bó. Còn Nguyễn Tấn Dũng có thua kém gì hơn Nông Đức Mạnh không?

Cha ông chúng ta có câu:
„Cha mẹ để của bằng non
Không bằng để đức cho con ở đời“.

Dủ của cải có cao như núi, có rộng bằng biển cả cũng bị tiêu tan bay hết, nếu cha mẹ không để đức lại cho con. Cha mẹ mà ăn ở ác đức thì đời sau con cái sẽ bị người đời khinh khi. Vì chính sự ngông cuồng, sự bất nhân bất chính sự gian ác dẫn đến sự suy vong của dòng họ. Không ai lấy sự gian ác mà xây dựng hạnh phúc bình an cho mình. Không ai xây dựng sự giầu sang bền vững trên xương máu đồng bào.
Còn bao nhiêu ‘hạt giống đỏ’ trong Trung Ương đảng Cộng Sản Việt Nam? Bao nhiêu người là con cán bộ  lão thành, những người sẽ tiếp nối sự nghiệp cách mạng của cha ông mình ở Việt Nam? Và bao nhiêu người là con cán bộ đương chức?
Nếu như trường hợp của Nguyễn Chí Vịnh, con Nguyễn Chí Thanh, hai ông Phạm Bình Minh, con của cố bộ trưởng ngoại giao Cộng sản Nguyễn Cơ Thạch không có gì để bàn luận nhiều. Thì ba trường hợp của Nông Quốc Tuấn, Nguyễn Thanh NghịNguyễn Xuân Anh, bí thư quận ủy Liên Chiếu, thành phố Đà Nẵng, con trai Ủy viên chính trị khóa X, Nguyễn Văn Chi đã được dân chúng râm ran bàn luận khá xôi nổi.
Trước đó vài tháng ở Bắc Hàn, con trai út của nhà lãnh đạo Kim Yong-il là Kim Jong-un, 27 tuổi, được phong hàm đại tướng, mở đường cho một sự nối ngôi của gia đình độc tài họ Kim này.

Ăn oán thì phải trả báo

Đó là quy luật Thiên định. Cả dòng họ sẽ bị tủi nhục và xỉ vả suốt đời trong giòng lịch sử dân tộc và nhân loại. Đức mới là nhân tố quyết định quan trọng trong việc xây dựng ấm no hạnh phúc hòa bình công chính trường kỳ.
Trong lịch sử thế giới thời Trung cổ và cận đại, có một vị bạo chúa và chế độ tà thần nào để lại gia nghiệp cho con mà tồn tại phát triển được bền vững lâu dài, mà không bị lịch sử lên án? Hãy xem gương những lãnh Chúa Nêro thời La mã! Từ Trần Thủy Hoàng đến Từ Hy Thái Hậu đến Mao Trạch Đông của Tầu, từ Đức quốc xã  Hitler đến Lênin và Stalin của Hồng quân Đỏ Nga, Saddam Hussein, Polpot của Khờ-Me đỏ, hai vợ chồng Nicolae và Elena Ceauşescu ở Rumänien bị kết án tử hình ngày 25-12-1989 v.v. Họ để lại gì cho dòng họ? Lịch sử kết án họ ra sao?

Thử hỏi, Hồ Chí Minh đã để lại những đức hạnh gì cho Nông Đức Mạnh và Nông Đức Mạnh đã để đức gì lại cho Nông Quốc Tuấn? Thử hỏi, đời cha ăn mặn đời con không khát nước? Cha mẹ lúc sống gây thù chuốc oán thì đời sau thù hận đó con cháu phải trả.
Nông Quốc Tuấn, chịu trách nhiệm về cái chết của người thanh niên Nguyễn Văn Khương tại đồn Công an. Một kẻ giết người làm bí thư tỉnh ủy Bắc Giang cai trị dân. Cha nào con nấy! Con nào có khác cha! Đất nước dân tộc đồng bào chúng ta sẽ đi về đâu, khi những kẻ giết người thì lãnh đạo còn nạn nhân thì bị cầm tù kết án? Kẻ giết người thì cầm quyền, còn những vị luật sư bảo vệ quyền làm người và bảo vệ sự sống con người như Luật sư Lê Thị Công Nhân, Luật sư Nguyễn Văn Đài, Luật sư Lê Công Định, Luật sư Cù Huy Hà Vũ, Luật sư Lê Trần Luật, Luật sư Huỳnh Văn Đông, Blogger Anh Ba Saigon Luật sư Phan Thanh Hải v.v. thì bị giam cầm hay khủng bố. Chính họ là những vị xứng đáng đã và đang và chắc chắn sẽ là những người cầm cân nẩy nực cho người dân. Thử hỏi, đất nước con người Việt Nam sẽ đi về đâu, nếu kẻ giết người thì cai trị, thay vì bị trừng trị?
Đâu đâu cũng thấy bóng kẻ giết người cướp của như trường hợp của Nguyễn Bá Thanh, tỉnh ủy Đà Nẵng. Thử xem dòng họ Nguyễn Bá Thanh và những tay sai suốt đời bưng bô cho tên Cộng sản này sẽ đi về đâu? Nên ghi nhớ một điều: Khi muốn xóa đi những dấu vết tội phạm, thì chính những kẻ ngu xuẩn làm tay sai sẽ bị „ông chủ“ thủ tiêu trước hết.
Thử hỏi, đây là một một chính quyền thương dân phục vụ cho dân hay đây là một băng đảng cướp, giết người lấy của?

Giầu đâu ba họ, khó đâu ba đời!?

Không ai giầu mãi, mà cũng không ai nghèo mãi. Đừng ỷ giầu mà khinh thiên hạ, và cũng đừng vì nghèo mà tủi thân. Nếu biết tu chí làm ăn thì có lúc sẽ giầu. Từ đời Hồ Chí Minh đến Nông Đức Mạnh, đến Nông Quốc Tuấn là ba đời. Nhưng tục ngữ Đức có câu: đừng tâng bốc sớm, khi trời chưa tối. Xem dòng họ Hồ để lại gì sau đời thứ ba là Nông Quốc Tuấn? Hễ đời cha giầu thì đời con bắt đầu phá sản. Nếu con không phá sản thì cháu cũng phá mà thôi. Phải sống có đức thì mới bền vững. Giầu đổi bạn, sang đổi vợ. Thử coi những kẻ có quyền thế, kẻ sang có gang có thép, đối xử với người vợ mình như thế nào?
Tất cả những nước độc tài này đang tìm cách củng cố địa vị cai trị và làm giầu qua quyền lực của họ bằng cách cha truyền con nối. Nhìn chung, những nước này tạo ra mô hình thể chế chính trị mới, đó là: Thể chế độc tài, độc tài đảng trị và thể chế vương quốc. Cái „điểm son“ của mô hình chính trị mới này, đó là làm lùi lại tiến bộ của xã hội. Tất cả nền kinh tế những nước này đều giống nhau, từ Việt nam đến Tunêsien, là những quốc gia nghèo đói về kinh tế, lạc hậu về chính trị, man rợ về nhân quyền, băng hoại về đạo đức, ngu dân về giáo dục, tham nhũng trong quản trì tài sản quốc, đàn áp trong chính quyền, gian ác trong chính sách và bán nước hại dân trong ngoại giao.  
Như chúng tôi đã trình bày: Thể chế độc tài Cộng sản đã sụp đổ trước ngưỡng cửa thế kỷ 21. Thể chế còn lại, mà chúng ta gọi là Thể Chế Độc Tài Đảng Trị Vương Quốc hoặc Vương đế thể chế đảng chủ sẽ sụp đổ sau ngưỡng cửa thế kỷ 21. Hiện nay là Tunesien đã hoàn tất, Ai-cập và Algerien, Marrokko đang tới phiên, và Việt Nam, Bắc hàn, Cu-ba, Miến-Điện cũng đang rục rập.

Nhìn người nghĩ ta!

Đúng vào ngày Quốc tế Hòa bình, ngày 01.01.2011, Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi toàn dân toàn quân giải thế chế độ Cộng sản Việt Nam. Cũng nhằm vào ngày này, lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội Công Giáo, Đức thánh Cha Bênêtiktô XVI, kêu gọi đòi hỏi tự do tôn giáo, con đường duy nhất dẫn đến hòa bình. Ngài lên tiếng bênh vực cho con cái của mình đang bị đàn áp bách hại. Cũng ngày này, Ngài gián tiếp đòi hỏi một thể chế dân chủ pháp trị nhân bản. Đối tượng cho Thông điệp này, thứ nhất, là những quốc gia độc tài, những nước Cộng sản, một bóng ma, một tà thần, một thời kỳ qủy Vương ra đời. Thứ hai, Cha chung Bênetiktô XVI cũng gửi thông điệp này đến những con cái Chúa đang bị bách hại tại Việt Nam, Cu-ba, Trung Quốc v.v..
Nhưng nực cười ở chỗ. Hai Cha con: Linh Mục Nguyễn Văn Lý và Đức Thánh Cha Bênetiktô XVI, kêu gọi thiết lập thể chế dân chủ đa nguyên pháp trị, thì tại những quốc gia Hồi giáo hưởng ứng và đáp lời kêu gọi này mau trước. (Linh Mục Nguyễn Văn Lý kêu gọi giải thể chế độ Cộng sản Việt Nam. Đức Thánh Cha Bênetiktô gián tiếp kêu gọi thiết lập chính thể dân chủ, nói chung).
Người Hồi giáo gây sức mạnh đối với tà quyền và tạo làn sóng nổi dậy của người dân, chống lại độc tài đảng trị vương quốc. Trong khí đó, thì đời sống của người dân Việt Nam so với quốc gia Tunesien hay Ai-Cập còn thua gấp ba lần. Hóa ra, giá trị con người của những quốc gia này còn hơn Việt Nam gấp ba. Thế mà họ đã phải vùng lên dành quyền tự quyết, quyền tự chủ và quyền biểu quyết con người.

Thế còn người Việt Nam? Giá trị nhân phẩm nhân cách người Việt Nam ở đâu? Còn phải thấp hơn tới đâu nữa mới thật sự vùng lên? Một tủi nhục quốc thể? Một Dân tộc hèn nhát?! Một dòng máu bị liệt kháng? Một chủng tộc triệu chứng diệt vong? Nếu qủa đúng như vậy, thì hỡi ơi! Đấy là niềm tự  hào của một dân tộc với 4 ngàn năm văn hiến đó ư? Thật là tủi nhục cho dân tôi. Tối ngày nghe Cộng sản hát, người dân chỉ còn biết khen hay và cam phậm cúi mặt làm thân trâu ngựa suốt đời.

Lời kêu gọi giải thể chế độ độc tài

Ngày 01.01.2011, còn là ngày lễ kính thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời. Ngày đầu tiên trong Năm mới đê dâng kính Mẹ Thiên Chúa, cũng là ngày cầu hòa bình cho thế giới. Năm 431, Công đồng Êphêsô đã tuyên xưng tín điều Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Gần đây nhất, Công đồng Vaticanô II, một lần nữa, đã xác nhận Đức Maria là Mẹ Chúa Cứu Thế và cũng là Mẹ Thiên Chúa. Đức cố giáo Hoàng VI đã chuyển lễ Mẹ Thiên Chúa ngày 11 tháng 10 sang đầu năm Dương lịch, tức nhằm ngày 01.01. Và cũng minh định ngày đầu năm là ngày cầu hòa bình thế giới. Vai trò Mẹ trong công cuộc cứu chuộc nhân loại rất quan trọng, vì Đức Mẹ sinh ra Chúa là Hoàng Tử Hòa Bình, với lời ca hát của các sứ thần: „Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người thiện tâm“.

Chính sứ điệp giải cứu con dân Chúa thoát khỏi ách tà quyền Công sản gian ác, đã được Đức mẹ hiện ra tại Fatima, vào ngày 13.10.1917 phán hứa: „Hãy ăn ăn đền tội, đọc kinh cầu nguyện, nước Nga, sẻ trở lại. Trái tim Mẹ sẽ thắng“. Và qủa thật! Trái tim Mẹ đã thắng. „Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người nữ, giữa dòng dõi mi và dòng dõi của người; người nữ ấy sẽ giẫm nát đầu mi.“ (Sách Sáng thế 3, 15). Các Giáo phụ thời đầu như thánh tử đạo Giustiô (150 sau Công nguyên) và thánh Irênê (177 sau công nguyên) đã thấy sách Sáng thế 3,15 như là lời tiên tri đầu tiên trong Kinh Thánh. Và cái nhìn tiên tri này đã được cắm rễ xâu chắc trong Tân Ước. Sách Khải huyền 12,1-9 mạc khải người nữ có một người con (Đức Giêsu), người con ấy đang dẫn đến sự thất bại của “con rắn xưa, được gọi là Ác Thần hay Satan.” (Khải huyền 12, 9). Rõ ràng đó là một hình ảnh về sự hoàn tất của Sáng thế 3,15.

Sứ điệp Fatima đã ứng nghiệm: không riêng gì nước Nga, mà tất cả các chư hầu của nước Nga đều trở lại. Và để khởi xướng cho „nước Nga trở lại“, Thiên Chúa đã chọn quốc gia Balan, một nước với 95% là người Công giáo với lòng thờ kính Mẹ Thiên Chúa một cách đặc biệt. Quốc gia Công giáo Ba-lan đã khơi mào cho biến cố này. Thiên Chúa đã dùng vị Giáo Hoàng thuộc nước Cộng sản, để nói lên niềm tin vững mạnh trông cậy vào Thiên Chúa. Dù lớn lên và trưởng thành dưới mái trường xã hội chủ nghĩa, nhưng đức cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, người có tước hiệu rất kính Đức Mẹ Totu totum (tất cả của con thuộc về Mẹ và cho mẹ), đã là biểu tượng và biểu dương cho niềm tin bất khuất: Càng bị bách hại khốn khổ đớn đau tới bao nhiêu, niềm tin tin vào Thượng đế và Mẹ Maria càng cao bấy nhiêu.

Đã bao lần Mẹ đã bảo vệ che chở cho Ngài, nhất là nhằm ngài bị ám sát tại quảng trường Thánh Phêrô, ngày 13-05-1981, đúng vào ngày Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Và để đánh dấu niềm tin ấy, Giáo Hội sẽ cân nhắc Người lên bậc Á thánh đúng vào ngày Chúa Nhật, lễ Thương Xót của Chúa, (năm nay nhằm ngày lao động quốc tế ngày 1-05-2011) mà chính Ngài đã sáng lập, và cũng đúng là ngày Ngài ra đi khỏi trần thế (2-04-2005 †). Ngài thiếp lập lễ kính lòng Thương Xót của Chúa, Ngài chết giáp ngày lễ này, và được phong Chân Thánh cũng trong lễ ấy. Một sự trùng hợp thật ngẫu nhiên hay đây là một „dấu chỉ lạ đời“ mà Thiên Chúa chỉ tõ tường tận cho nhân loại?

Dựa vào đâu, mà chúng ta biết được sự tiếp tay của Mẹ trong công cuộc cứu chuộc trần thế?
Mối liên hệ giữa Thánh Mẫu và Mẹ Giáo hội, chúng ta chú trọng đến cuốn Khải Huyền. Ở đó, trong đoạn 12, chúng ta có thể thấy cái tổng hợp này:
Một người nữa mặc mặt trời, đội 12 sao và chân đạp mặt trăng, hạ sinh. Và Bà hạ sinh với tiếng kêu đau đớn. Bà hạ sinh với khổ đau cả thể. Chúa Kytô luôn được tái sinh qua tất cả thế hệ và vì thế đảm nhận việc qui tụ loài người lại trong Người. Người được sinh ra, như thánh Gioan nói ở đoạn 12 Phúc Âm của ngài, là để lôi kéo tất cả lại cùng Người và trong Người. Người đã được hạ sinh là để giải thoát toàn thể thế giới.

Nhận định chung

Lại một lần nữa, thuộc hạ của nhóm cướp của giết người của tên Nguyễn Bá Thanh dàn dựng những màn đấu tố tại Đà nẵng, xét xử những người giáo dân can đảm của giáo xứ Cồn dầu, quận Cẩm Lệ, tỉnh Đà Nẵng, vào ngày 26-01-2011.
Chúng tôi viết kính tặng những anh chị em giáo dân đã và đang can đảm làm chứng tá cho Công lý và Hòa bình. Đoạn Thánh vịnh 82 kết thúc bài này: Thánh vịnh tố cáo những thẩm phán bất công và tiên tri viễn tượng sẽ xẩy đến cho chế độ ác nhân thất đức, thể hiện những màn đấu tố vụng về:
„1 Thánh vịnh. Của ông A-xáp.
Thượng Đế chủ toạ triều đình thiên quốc,
Người xử án giữa chư thánh chư thần:
2 "Tới bao giờ các ngươi còn xử án bất công,
hay còn thiên vị phường gian ác?
3 Hãy bênh quyền lợi kẻ mồ côi, người hèn mọn;
minh oan cho người khốn khổ, kẻ bần cùng,
4 giải phóng ai hèn mọn, ai nghèo túng,
cứu khỏi nanh vuốt bọn ác nhân.
5 "Vậy mà chúng chẳng hay chẳng hiểu,
cứ bước đi, giữa tăm tối mịt mù,
khiến nền tảng địa cầu phải lung lay nghiêng ngả.
6 Ta đã phán: Hết thảy các ngươi đây
đều là bậc thần thánh, là con Đấng Tối Cao,
7 thế nhưng rồi phải chết không khác kẻ phàm nhân,
và có ngày sụp đổ như mọi bậc quan quyền.

8 Tâu Thượng Đế, xin Ngài đứng dậy mà xét xử địa cầu,
vì chính Ngài làm chủ muôn dân.“

Anh chị em là con cái của Chúa là con cái Đấng Tối Cao. Đồng bọn nhóm Nguyễn Bá Thanh và tập đoàn tay sai Hán Cộng là phường gian ác. Ngày sụp đổ mọi bậc quan quyền ác nhân chỉ là thời gian. Và sự sụp đổ chế độ thất đức này là tất yếu sau ngưỡng cửa thế kỷ 21.

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Tủ sách vàng

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

l

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 29 January, 2011 17:24