a

 

 

 

 

 

Tội ác cộng sản

Mật thư tội ác của chủ nghiã cộng sản

Phần I : Tàn sát -
Khủng bố - Đàn áp

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin

Dịch giả: Fossion René & Trần Hữu Sơn

Mật thư tội ác của chủ nghiã cộng sản

(Le livre noir du communisme s. dir Stéphane Courtois et al.)

Lời tựa

 

Đây là công trình của Ông René Fossion   Ông Trần Hữu Sơn, những người quốc gia đã hy sinh thời giờ và công ăn việc làm của mình để đóng góp phần nào cho cuộc tranh đấu chung ,  khi dịch cuốn sách "Le Livre noir du communisme", nhà xuất bản Robert Laffont 1997, của các học giả Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean Louis Panné, Andrzej Packowski, Karel Bartosek, Jean-Louis Margolin tố cáo tội ác của Cộng Sản thế giới.

Ngoài ra Ông Trần minh Tâm đã tận tình đánh máy trên 1000 trang.

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chương 8

Chương 9

Chương 10

Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14

Chương 15

Chương 16

Phần II : Cách mạng Thế giới -
Nội chiến và khủng bố

Chương 1

Chương 2

Chương 3

a

Cộng sản Quốc Tế

a

a

a

a

a

a

Stéphane Courtois

Ông René Fossion, Ông Trần hữu Sơn, và ông Trần minh Tâm không sống về nghề làm báo, hay viết văn. Ngày thì làm công hai bữa, tối về nhà cặm cụi làm việc dưới ánh đèn cô đơn.

Nay thì bản dịch đã hoàn tất nên cho phổ biến trên Internet để mọi người thấy rõ "bộ mặt thật của Cộng Sản". Mong rằng quý độc giả rộng lượng bỏ qua nếu có điều gì không đúng lắm vì "traduire c est trahir" (nói nôm na: dịch một bản văn đôi khi còn phản nghĩa điều mà  tác giả muốn nói).

Mong quý độc giả cứ tự tiện phổ biến cho bất cứ ai cần đến. Đó là ý nguyện của chúng tôi.

Mong lắm thay.

a

Mục lục

Lời nói đầu

Phần I : Tàn sát - Khủng bố - Đàn áp

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Chương 4:

Chương 5:

Chương 6:

Chương 7:

Chương 8:

Chương 9:

Chương 10:

Chương 11:

Chương 12:

Chương 13:

Chương 14:

Chương 15:

Chương 16:

Nghịch biện và sự hiểu lầm cuộc cách mạng tháng mười

Lực lượng võ trang của chuyên chính vô sản

Khủng bố đỏ

Cuộc chiến bẩn thỉu

Các diễn biến từ Tambov đến nạn đói lớn

Từ cuộc hưu chiến đến đoạn quanh lớn

Giải tán quy chế điền chủ và cưỡng bách canh tác tập thể

Nạn đói lớn

Các phần tử xa lạ với xã hội và các chu kỳ đàn áp

Cuộc khủng bố vĩ đại trong những năm 1936-1938

Đế quốc ngục tù

Mặt trái của cuộc chiến thắng

Cao điểm của các  khủng hoảng trong các hợp tác xã nông nghiệp

Cuộc âm mưu cuối cùng

Giã từ chủ nghĩa Staline

Kết thúc phần Nhà nước chống lại nhân dân

Phần II : Cách mạng Thế giới - Nội chiến và khủng bố

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Komintern được phát động và các hành động của cơ quan này

Bóng đen của cơ quan NKVD trên lãnh-thổ Espagne

Cộng sản và khủng bố

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

 

© 2005 HuyenThoai.Org – Tuesday, 25 January, 2011 23:09