a

a Hướng Tâm Hồn Lên

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

a

Cố Lm. Giuse Đỗ Vân Lực

a

GB. Phạm Minh Mẫn

a

Thanh Vân

a

Lm. Trần Cao Tường

 

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

Đối thoại hay đối đầu với Việt cộng -
Vai trò trách nhiệm người lãnh đạo tinh thần tôn giáo và lương tâm người giáo dân
trong xã hội ngày nay tại Việt Nam

Đức Quốc, Thứ sáu đầu tháng: Lễ kính trái tim Chúa Giê-su, 05/11/2010.

Thân tặng sáu giáo dân xứ Cồn Dầu, phường Hòa Xuân, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà nẵng: Nguyễn Hữu Minh, Phan Thị Hiền, Nguyễn Hữu Liêm, Lê Thành Lâm, Trần Thanh Việt, Nguyễn Thị Thế. Họ bị kết án xử trước tòa án nham nhở Việt Cộng ngày 27/10/2010. Đứng đầu nhóm côn đồ băng đảng này là tay đàn anh bí thư tỉnh ủy Nguyễn Bá Thanh.

Mở đầu:

Trong tình huống đàn áp bất nhân dã man hiện nay của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với chính đồng bào ruột thịt, là người lãnh đạo tinh thần, mục tử và là giáo dân, chúng ta phải có thái độ nào ?

a

Trưc khi tr li câu hi này, chúng ta cùng nhau đc qua đon Phúc âm và Thánh thư ca ngày Chúa nht th 29 quanh năm, ngày 17/10/2010. Hng trăm triu ngưi đi L nhà th đã nghe qua. Đ tài cho nhng bài ging trong thánh l là đ tài gì? Ging cho đi tưng nào? Thái đ trách nhim ca nhng v lãnh đo tinh thn tôn giáo là gì? Vai trò ngưi giáo dân th hin qua nhng đon kinh thánh ra sao?

Trưc hết, chúng ta hãy trng tâm đc qua nhng đon kinh thánh sau:

Thánh thư sách Xut hành:

Amalek đến đánh Israel. Mose nói vi Jôsua: Hãy la ly nhng ngưi (đàn ông khe mnh lc lưng) mà ra nghinh chiến vi Amalek. Jôsua nghe li và ra trn chiến đu vi Amalek, trong khi Môsê, Aharôn và Hur đi lên đnh đi. Và xy ra là, khi nào Môsê nhc tay lên, thì Israel thng thế. Mà h ông h tay xung thì Amalek thng thế. Tay Môsê đã ra nng n. Aharôn và Hur chng đ tay ông khiến tay ông vng đưc mãi cho đến khi mt tri ln. Và Jôsua đã đánh bi Amalek.“ (Sách Xut hành 17, 8-13).

Và đon Phúc âm:

Chúa Giêsu dy h phi cu nguyn luôn, đng nhàm chán. Ngài nói vi h mt d ngôn sau: „Ti thành n, có v thm phán không biết kính s Thiên Chúa mà cũng chng biết kiêng n ngưi ta. Trong thành đó li có mt bà góa. Bà ta c hay đến vi ông và than vãn: „Xin ông x dành li quyn cho tôi chng li k thù nghch!“ Mt thi gian lâu ông ta không chu. Nhưng v sau, ông t bo mình: „Cho du Thiên Chúa mình không s, mà ngưi đi mình cũng chng kiêng n, thì ít ra bi m góa này c ry quy mình, mình cũng s x quách cho nó, ko nó c đến hoài làm bương đu bương óc mình!“

Và Chúa nói: „Các ngưi nghe thm phán bt lương nói gì không? Còn Thiên chúa li không x cho nhng k Ngưi chn c luôn kêu cu vi Ngưi đêm ngày sao? Ta bo các ngươi: Ngưi s mau kíp x vic cho quyn ca h!“ (Luca 18, 1-8)

Dn gii:

Qua đon Thánh thư và Phúc âm trên chúng ta hiu biết v sc mnh, quyn lc và s cn thiết quan trng ca li cu nguyn. Bài Thánh thư nhc vđôi bàn tay giơ lên“ ca Môsê và trong ng ngôn v s thnh cu bn b cng đu cng c ca bà góa. Tư thếgiơ tay lên“ (theo hình ch V=Viktoria) trong ngôn ng Kinh thánh là ý nghĩa cu nguyn, không phi là tư thế kiu giơ tay đu hàng. Đây cũng là tư thế mà v ch tế giang tay mi khi cu nguyn.

Không biết chúng ta giơ tay đưc bao lâu? Nhưng kinh nghim bn thân cho biết, giơ tay lâu thì cũng mi tay lm. Và trong cu ưc, Môsê cũng cm thy tương t. Nhưng thái đ giơ tay lên hay b tay xung ca Môsê tht h trng. Vì nó nh hưng đến sinh mng không nhng ca hng trăm ngàn binh sĩ, mà còn nguy cơ mt nưc. Giang tay ra thì đã mi rã ri. Mà b tay xung thì quân mình thua trn. Mà h giơ cao tay thì nhng anh hùng can đm la chn ca Jôsua- quân ta- thng k thù Amalek.

Chúng ta tìm hiu Tin mng trong đon Thánh thư này như thế nào?

Amalek là tp đoàn thù nghch đang đe da s sng còn ca dân Chúa, mt him ha ln đã kéo đến. Đng trưc nguy cơ này, ngưi lãnh đo tinh thn cng đoàn dân Chúa phi có la chn nào: „Nên hòa hay quyết chiến?“ Đ đi đu vi tình hung nguy cc này Môsê, v ch chăn cng đng dân Chúa, đã quyết đnh phi ng chiến. Trong đoàn th Dân chúa có nhng ngưi dũng cm trc din đi đu vi him ha, đó là Jôsua và nhng ngưi đưc tuyn chn. H can đm ra tay chiến đu chng li him ha cu mong chiến thng. Nhưng Jôsua và đoàn quân ca h mt trn ch mnh, ch chng nào Môsê hu phương trên đnh núi giơ tay cao cu nguyn .

Qua câu truyn trên din t đy đ kinh nghim sâu xa qúy báu ca dân Chúa: Mi hy sinh c gng, mi chiến thut chiến đu ngoài tin tuyến ngăn chn và chng mi đe da s đu tht bi, chng nào, ti hu phương thiếu nhng li cu nguyn bn b kiên trì, h tr cho mt trn. Li cu nguyn hu phương là điu kin ym tr cn thiết nht cho chiến thng ca „anh tin tuyến“. Không có s hu thun cu nguyn ca „em hu phương“, thì „anh tin tuyến“ s chng bao gi thng đưc.

Mt kinh nghim tht qúy báu mà chúng ta rút ra đưc trong câu truyn này là: Trong trn chiến chng li cnh nguy cơ him nguy nh hưng đến s tn vong ca con ngưi hay ca dân tc, thì chúng ta không đưc phép b cánh tay xung. Thái đ chúng ta luôn phi là: „Mt cánh tay giơ lên! Hàng vn cách tay giơ lên!!!“

Chúng tôi thiết nghĩ rng, nếu chúng ta chuyn hóa câu truyn Môsê và Jôsua sang xã hi Vit Nam thì câu truyn này cp nht phn nh th hin rõ xã hi Vit Nam chúng ta ngày nay.

Vit Cng va là k ni thù phn bi quê hương va là phưng quân cưp ca dân t c. Phc v làm tay sai cho Vit Cng là phm trng ti. Ging như mt v Bác sĩ giúp ngưi phá thai hoc trong vn đ Euthanasie đu mang ti tòng phm gián tiếp giết ngưi.

Mun quyn sng con ngưi đưc tôn trng thành công và chiến thng phi có thái đ đi đu. Vì nhân quyn, nhân phm và t do con ngưi là quyn bm sinh thiên nhiên do chính Thưng đế mà có, không phi là mt ân hu ban cho ca mt tp đoàn thng tr nào. Mi ngưi phi bo v nó. Không ai có quyn tưc đot. Mun công cuc đu tranh đòi li quyn làm ngưi chúng ta không đưc phép b tay xung! Đy là mnh lnh tin mng Kinh thánh.

Câu „Chúng ta không đưc phép b tay xung!“ có hai ý nghĩa quan trng: Ý nghĩa th nht là s dn thân và s quyết tâm đi đu không đưc phép ngng ngh. Ý nghĩa th hai là tay giơ lên, tc li kinh cu phi đi song song. Bàn tay b xung là bàn tay buông xuôi chu tht bi. Đó là thái đ ch bi. Trong xã hi Vit Nam ngày nay, đng trưc cnh đàn áp khng b bt nhân ca Vit Cng đi vi chính đng bào rut tht thì thông thưng các nhà lãnh đo tinh thn thưng hay có thái đ ch cu nguyn, vi ch tâm lé tránh không làm chính tr không đi đu. Và, cũng có nhng t chc có khuynh hưng ch đi đu mà không cn cu nguyn. Đi vi Kinh thánh, c hai hình thc đu tranh và cu nguyn bt kh phân ly! Mun thành công phi cn hai yếu t này: Đi đu và cu nguyn, va đu tranh va cu nguyn, va hành đng va cu nguyn, va dn thân va cu nguyn, Ora et labora theo tinh thn thánh Benêtiktô v.v. Đây là nhng „cp bày trùng“ quan trng và là bí quyết thành công. Dn thân chng s bt công, chng li him ha Bc phương và tay sai tp đoàn Vit Cng đã và đang dy xéo trên quê hương ta, ch thành công, nếu và ch nếu, cuc đi đu này đưc nâng đ bi li cu nguyn.

Ti sao chúng ta phi cu nguyn? Ti sao chúng ta nên cu nguyn? Có l, đây cũng là câu hi ca mt s ngưi kh nghi cho rng, thái đ cu nguyn mang tính cách th đng và ươn hèn. Tr li cho câu hi này t kho tàng kinh nghim qúy báu ca dân Chúa là: Chúng ta phi cu nguyn, đ s dn thân ca chúng ta chng li s him ha ca dân tc s không b gim yếu đi, chúng ta s không mt đi sc mnh đu tranh và vì có Chúa cùng đng hành chiến đu chung vi chúng ta. Chúng ta phi cu nguyn t hu phương, t tn thâm tâm t trong đáy lòng, đ s dn thân ca nhng chiến sĩ dân ch hòa bình ti mt trn, chân tay ca h không b tê lit. Chúng ta phi kiên trì kiên nhn bn b tìm và gi gìn mi giây giao hòa vi Chúa, đ s dn thân ca chúng ta cho Công lý và hòa bình, cho mi công tác sinh hot chung vi nhau đưc lành mnh vươn ti thành công kết qa tt đp.

Trong ý nghĩa này, Đc Chúa Giêsu, trong ng ngôn ngưi bà góa khn cu lỳ lm đã ha s thành công cho ai có li cu nguyn bn b. Bà góa là hình nh ca nhng ngưi dân oan, nhng ngưi b tưc hết quyn công dân ca mt ngưi dân. Bà góa là hình nh ca nhng ngưi cô đơn yếu thế b bo quyn bóc lt tưc đot mi quyn hn nhân phm chính đáng ca mình trong mt xã hi bt công. Ngày xưa, kiu đi đu ca bà góa là mu gương tiêu biu cho chiến thut đi đu, đưc chính Đc Giêsu ca ngi. Chính Ngài ch bo các môn đ ca Ngài phi bt chưc phi đi đu liên tc như thế. Đc chúa Giêsu khâm phc tính tình và tinh thn đu tranh ca bà góa, mt góa bi đu tranh can trưng đy vng lòng tin. Ngày nay, nếu có ai đu tranh trưng kỳ kháng chiến như bà góa, thì k xu mn tiu nhân s dèm pha cho rng đó là kiu đu tranh cc đoan. (Sic!)

Bà góa biu tưng hình nh gii b c hiếp, gii cô đơn cô thế, nhưng bà góa kiên trì chng li tt c nhng cn tr khó khăn: Chng li nhng s bt công, chng li tt c nhng gì mang tính cách tht nhân tht đc và bt nghĩa. Bà chng li tt c nhng gì tưng chng tuyt vng, chng li tt c nhng s gì dng dưng th ơ lãnh đm. Bà đi đu vi k cưng hào ác bá „vô thn bt lương không biết kính s Thiên Chúa, không kiêng n ngưi ta“ (Luca 18, 1). Bà đi đu chng nhng quan chc bo ngưc hung tàn.

Dù biết mình trong thế yếu, nhưng mt lòng không h khiếp s, bà vn không sn lòng nn chí. Bà vn luôn nhn ni chu đng phn đi và kiên trì gõ ca. Kết qa thế nào? Bà đã thành công! Bà góa biu tưng tiêu biu cho hai nhân s Môsê Jôsua: Kiên trì đi đu và „mt cánh tay giơ tay lên“. Bà góa có c hai yếu t quan trng này cho mình! Đu tranh trong phương thc: va đi đu va cu nguyn, ch không chu b tay xung lùi bưc ch bi. Bà góa tranh đu dành li quyn công dân ca mình. Bà góa đi đu đòi hi nhân phm, nhân quyn và quyn giá tr ca mt con ngưi mang hình nh Thiên Chúa, vì nhân phm con ngưi bt kh xâm phm! Bà góa đã to cho mình đa v xng đáng trong xã hi và bà đáng đưc mi ngưi kính n khâm phc.

Vì hai tác nhân khác nhau v đa v xã hi: Mt bên là b tr, b tưc lt mi quyn hn; bên kia là k quyn thế gian manh lưu lo. Cũng vy, qua hình nh Môsê và quân Amalek chúng ta nhn ra: Toàn th dân Chúa b đe da. Amalek biu tưng cho s him ha Hán tc và tp đoàn tay sai Vit Cng. Trong bi cnh him nguy ca dân tc. Đt nưc đã rơi vào tay Tu cng, mun dành li lãnh th và cơ đ dân tc, toàn th dân Chúa truc hết phi „mt cánh tay giơ lên! Hàng vn cánh tay giơ lên, (đã) đ chng minh cho mt nn hòa bình công chính!“  Vâng! Nếu làm đưc như vy, và ch có vy, chúng ta mi xây dng li và chng minh hùng hn cho mt nn hòa bình công chính phi Vit Cng.

Hình nh biu tượng gương đối đầu

May thay, trong cng đng dân Chúa Vit Nam đã và đang có nhiu v lãnh đo tinh thn can đm đi đu vi phưng ma giáo Vit Cng tiêu biu như Đc Tng Giám Mc Giuse Ngô Quang Kit, đc c Tng Giám Mc Philipê Nguyn Kim Đin, cu Giám mc Phaolô Maria Cao Đình Thuyên (Vinh), Giám mc Kontum Micae Hoàng Đc Oanh, Linh Mc Nguyn Văn Lý, Linh Mc Nguyn Văn Li, Linh Mc Nguyn Hu Gii… và còn biết bao v lãnh đo tinh thn can trưng đi đu th đch, mà chưa k hết.

Trong cng đoàn dân Chúa Đc quc, người ni tiếng nht đi đu chng li Đc Quc Xã và Ch nghĩa Cng sn Bolschewismus Nga, là c Hng Y Clemens August Graf von Galen (1878-1946), Giám mc giáo phn Münster. Ngài chng cc lc chế đ Đc Quc Xã, phê bình mnh dn không v n nhng Giám mc anh em có khuynh hưng đi thoi ôn hòa đ ri dung túng đi đêm vi chế đ bt nhân. Ngài công khai đòi hi quyết lit Công lý. Ngày 09/10/2005, Đc thánh Cha Benetiktô XVI phong Chân Phưc Á Thánh cho Ngài. (L kính hàng năm ca Ngài là ngày 22 tháng 3).

Tt c nhng v lãnh đo tinh thn này mang hình nh tinh thn ca Jôsua và Môsê. Chúa ca h là Chúa đi đu chng li nhng k quyn thế bt lương gây thm ha cho dân tc. Vì, Vit Cng là đi nhân tai! Tri qua ngàn năm lch s gi nưc và dng nưc ca dân tc hào hùng Vit Nam, ngàn năm tranh đu dành li giang sơn đui ngoi bang ra khi b cõi thì ch tp đoàn Vit Cng th hin tht đm rõ nét là mt tp đoàn cưp chính quyn, là bn phn đng phn bi dân tc rt đc hi.

Tiu tiết nh, nhưng h trng ln

Đi đu và cu nguyn không phi đơn gin như thế. Ch bn b cu nguyn và hành đng đơn thun chưa đ. Kinh thánh còn nhc đến mt dn chng ph quan trng khác, mà có l ít ngưi trong chúng ta chú ý đến, đó là: Nếu ch mt mình Môsê và đi quân tinh nhu ca Jôsua thì s đã tht trn. Mt mình Môsê thì hai tay đã mi mòn rng ri t lâu ri. May thay, còn có ngưi chng đ tay cho Môsê, đó là Aharôn, ngưi anh ca Môsê, và Hur, chng ca Mirjam. -Mirjam là bn chí thân ca Aharôn-. Hình nh chng đ tay biu tưng cho s giúp đ và quyết tâm đng nht. Nh có hai anh em và ngưi bn hu cùng đng tâm đng cm đng thun, mà công cuc đu tranh chng li him ha đe da dân tc đã thành công. Nh gia đình tr MôsêAharôn và bn bè thân hu tín cn mà dân tc Isreal đã gi đưc t quc không b vong thân, b nô l ngoi xâm. H đã gi vng bo v quc gia xây dng đt nước phồn thịnh.

Qua tr kin lch s trong cu ưc, chúng tôi chc nh đến có biết bao chng tích nói đến hin tưng „gia đình tr“ mà nh đó, đt nưc đưc thanh bình thnh vưng: Ti Vit Nam chúng ta có hai ch em Trưng Trc và Trưng Nh, ba anh em nhà Tây sơn, anh em giòng h Ngô. Bên M quc có giòng h Kenedy, Bush, Clinton. Đc Quc có gia đình tr Vogel…

Tinh thn dân ch ch, cho phép anh em h hàng cm quyn lãnh đo, nếu h có tài có đc và đưc ý lòng dân bu. Đó là dân ch! Dân ch là chn người tài.

Li kết:

Khi cng đng Dân Chúa b đe da, thì v cm đu cng đoàn Dân Chúa phi có trách nhim tuyn chn nhng ngưi can đm anh dũng hiên ngang đi đu vi đch, như xưa Môsê đã làm. Môsê đã không „hòa“ mà mun „quyết chiến“. Thiên Chúa s cùng chiến đu vi chúng ta. Chiến thut đu tranh phi là va nghinh chiến và va cu nguyn. C hai tư thế phi luôn đi đôi vi nhau.

Ti sao phi đi đu? Trong tình hung nào mi được phép đối đầu? Ch khi nào cng đng Dân chúa trong tình trng b đe da. Vy, Cng đng Dân Chúa Vit Nam tht s đang b đe da không? Tht là mt dn tích hùng hn: Hi Đng Giám mc min Nam, Vit Nam, nhân dp mùa chay 1960, đã công b THƠ CHUNG nói v vn đ Cng sn vô thn: Mt đi ha cho cng đng dân Chúa nói riêng và cho toàn dân tc nói chung. Hơn 50 năm, cng đng dân Chúa đã và đang đng trưc him ha này. Thái đ ca nhng qúi v lãnh đo tinh thn phi thế nào? H cn nên phi biết cu to t chc, tuyn chn nhng ai có bn lãnh ra ưng chiến vi đch thù. Song song đó, ti hu phương hu thun bng nhng li cu nguyn. (Chúng ta đang bàn v trn chiến trên mt din tâm linh). „Chng nh Thiên Chúa li không bênh vc nhng k Ngưi tuyn chn, ngày đêm hng kêu cu vi Ngưi?“ (Luca 18,7).

Nếu cuc đu tranh có kéo dài, chúng ta không đưc phép chán nn tht vng. Phi luôn gi vng lòng tin, phi cu nguyn liên l bn b không đưc nn chí.

Nếu chúng ta ra trn và kèm theo nhng câu kinh li ca tiếng hát, thì Thiên Chúa s cùng đng cm đng thun và cùng chiến đu vi chúng ta. Và nếu Thiên Chúa cùng đng hành vi chúng ta, thì k thù nào thng ni! Thiên Chúa cùng đng hành: đó cũng là tưc danh ca Ngài: Immanuel, Chúa Cu Thế, Jaweh (=Chúa hng cùng anh ch em), mà hng ngày đưc nhng v ch tế nhc nh cng đng dân chúa trong mi Thánh l. Chc chn chúng ta s thành công. Tư thế và thái đ ca mi thành phn dân Chúa phi thế nào? Xin thưa: „Mt cánh tay giơ lên, hàng vn cánh tay giơ lên, (s) chng minh cho mt nn hòa bình công chính!“

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

l

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 1 January, 2011 17:37