a

a Hướng Tâm Hồn Lên

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

a

Cố Lm. Giuse Đỗ Vân Lực

a

GB. Phạm Minh Mẫn

a

Thanh Vân

a

Thiên Phong

a

Lm. Trần Cao Tường

 

Lm. Gioan Baotixita Đinh Xuân Minh

"Phero, con là đá! Trên đá này Thầy sẽ xây Giáo hội của Thầy. Tà quyền thế gian, cộng sản, không thắng nổi!"(Mt 16, 18)

Đức quốc: Thứ ba, ngày 22/02/2011, nhân Lễ kính ngày lập Tông tòa Thánh Phê-rô.
__________________________________________________________
(Lời ngỏ: Bài này dựa theo bài giảng của Lm Đinh Quang Thịnh).

 

Lễ hôm nay Hội Thánh kính “Lập Tòa Thánh Phê-rô Tông Đồ”. Thực ra nhìn lại lịch sử về mặt xã hội, ông Phê-rô vị Giáo hoàng tiên khởi không thể có ngai tòa, vì suốt 300 năm  thời Hội Thánh sơ khai tại Roma, từ chủ chăn đến các tín hữu đều bị đế quốc Roma trù dập, nhất là dưới  thời vua Nê-rô! Thời ấy, cả chủ chăn và giáo dân mỗi khi sinh hoạt tôn giáo đều phải trốn xuống hang toại đạo (nghĩa địa ngầm dưới đất của Roma). Luật pháp Roma bắt được ai theo đạo Công Giáo đều bị tử hình dưới nhiều hình thức: Quăng cho thú dữ, đấu với bò mộng, treo trên cây rồi thiêu sống, hoặc bị đóng đinh. Đan cử như ông Phê-rô bị đóng đinh ngược, còn ông Phao-lô thì bị chết vì gươm!

Vậy lễ kính Lập Tông Tòa Thánh Phê-rô Tông Đồ chỉ có ý giáo dục Đức Tin người tín hữu: dù Hội Thánh gặp nhiều thử thách, cũng như bị trù dập, xem ra không thể tồn tại, nhưng trải qua bao thế hệ, ai cũng phải công nhận rằng Hội Thánh tuy nhỏ bé về con số, nhỏ bé về quyền lực thế gian, nhưng Hội Thánh vẫn tồn tại không có sức mạnh nào tiêu diệt được, đúng như Lời Đức Giê-su đã hứa gìn giữ Hội Thánh vững bền khi Ngài đặt ông Phê-rô làm vị Giáo hoàng tiên khởi: “Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực thế gian sẽ không thắng nổi” (Mt 16,18).

Tại sao quyền lực vô thần ma qủy thế gian không thắng nổi? Hội Thánh bền vững vì được xây dựng trên ba nền tảng:
- Vì Thiên Chúa là Đấng toàn năng.
- Vì Hội Thánh được xây dựng trên nền tảng giáo lý phát xuất từ Cha trên trời.
- Vì Hội Thánh được xây dựng trên lòng mến Đức Ki-tô, thể hiện bằng máu của những tín hữu đã chết vì theo Đức Ki-tô.

Thực vậy, Lời Kinh Thánh đã cho chúng ta xác tín: Những công việc nào của loài người, dù có thế nào đi nữa trước sau sẽ ra tro bụi; trái lại những việc nào của Thiên Chúa mới vĩnh cửu, không ai phá hủy được, kẻ nào phá hủy sẽ mang họa vào thân! (x Cv 5,38-39).

Ông Voltaire tin tưởng vào lý thuyết vô thần của Mác-Lê, đã ngạo mạn tuyên bố: “Chỉ trong 10 năm Hội Thánh Công Giáo sẽ biến mất!” Thế mà ông Voltaire đã ra bụi đất, Hội Thánh vẫn đứng vững; Lý thuyết Mác-Lê chưa tròn tuổi 80, đã cáo chung!
Sau năm 1975, khi đảng Cộng sản hoàn toàn chiếm miền Nam, những đảng viên rất đắc thắng vì chiến thắng này.

„Tôi không quên năm 1980, khi các Linh mục trong hạt quận Tân Bình được triệu họp tại Mặt Trận Quận để nghe cán bộ “giáo dục”. Trong một buổi họp, anh Thông vốn là người có Đạo, nhưng đã bỏ Đạo theo đảng, anh đứng giữa phiên họp dõng dạc chỉ vào mặt từng Linh mục nói:
-“Các anh trợn mắt lên mà nhìn Chúa, Bà! Các anh thắng Cộng sản hay Cộng sản thắng Chúa, Bà? Các anh cứ cầu nguyện với Bà Fatima cho nước Nga trở lại Công Giáo đi! Thử hỏi, bây giờ các anh có còn tin và tiếp tục cầu nguyện như thế nữa không?“
Nhưng chỉ 10 năm sau, tôi gặp lại anh Thông, anh nói với tôi:
-“Bây giờ khác trước rồi Linh mục ơi!”. Tôi vội vàng chào anh và nói:
-“Anh nói sai rồi, đảng anh vẫn nói: Đảng cộng sản muôn năm mà, trước sau như một!?” (Lm Đinh Quang Thịnh)

Là mục tử dẫn dắt đoàn chiên được Thiên Chúa trao trọng trách, các vị Mục tử phải luôn thiết tha kêu xin được thực thi theo thánh ý Chúa. Đừng dùng chiêu bài ĐỐI THOẠI để loại trừ anh em tu sĩ, những người anh em cùng Cha chung trên trời. Đừng lấy cái cớ chính sách Đối thoại để tránh né bênh vực cho giáo dân mà để cho sói cấu xé con Chiên. Dù có phải chịu đau khổ để đạt sự Công bằng, để làm chứng tá cho sự thật và lẽ phải, thì là người Kytô hữu, chúng ta cũng phải hy sinh. Vị Mục tử nào phục vụ cho thế lực tà quyền thế gian Cộng sản, dùng tôn giáo ru mê giáo dân, thì họ là những chủ chăn bất xứng và sẽ bị Chúa mắng là Satan.

Đức Giê-su đã báo trước cho các môn đệ biết về cuộc Khổ Nạn của Ngài. Thế mà ông Phê-rô không nhận ra giá trị qua đau khổ Ngài đi đến vinh quang, mà ông cho rằng: Ai đương đầu với gian khổ là dấu Chúa không thương, nên ông kéo riêng Ngài ra để khuyên răng: „Thầy chớ liều! Thế là ông bị Đức Giê-su kết án là satan và đuổi ông đi về phía sau Ngài!“ (xem Mt 16, 21-23).

Vì thế, Hội Thánh được xây dựng bền vững và phát triển lệ thuộc vào cách tuyên xưng Đức Tin bằng máu của những người trong Hội Thánh. Thực vậy, Đức Giê-su không tuyên bố xây dựng Hội Thánh trên ông Phê-rô, khi Ngài mới gọi ông từ thuyền đánh cá. Mà Ngài chỉ xây dựng Hội Thánh trên ông, là người đã chấp nhận từ bỏ mọi sự vác Thánh Giá theo Thầy hằng ngày (Lu-ca 9, 23). Vì vậy trong kinh Tin Kính, chúng ta vẫn tuyên xưng Hội Thánh có bốn đặc tính: Duy Nhất-Thánh Thiện-Công Giáo-Tông Truyền. Như thế thì còn thiếu đặc tính thứ năm là Tử Đạo! Bởi vì chính Chúa Giê-su, Vị Giáo Chủ đã nêu gương Tử Đạo. Ý thức điều đó thánh Phao-lô nói : “Tôi vui sướng trong các nỗi thống khổ vì anh em, và trong thân xác tôi, tôi bù đắp những gì còn thiếu nơi các nỗi quẫn bách Đức Ki-tô phải chịu, vì Thân Mình Ngài là Hội Thánh” (Cl 1,24).

Các chủ chăn trong Hội Thánh là hiện thân Chúa Ki-tô Mục Tử, họ phải chăm sóc đoàn chiên Chúa trao giống Thầy Giê-su. Bởi thế, thánh Phê-rô lên tiếng dạy : “Anh em hãy chăn dắt đoàn chiên mà Thiên Chúa đã trao phó cho anh em, lo lắng cho họ không phải vì miễn cưỡng, nhưng hoàn toàn tự nguyện như Thiên Chúa muốn, không phải vì ham hố lợi lộc thấp hèn, nhưng vì lòng nhiệt thành tận tụy. đừng lấy quyền mà thống trị những người Thiên Chúa trao phó cho anh em,nhưng hãy nêu gương sáng cho đoàn chiên” (1Phê-rô 5, 2-3).

Kết luận

Sau khi ông tổ cộng sản Liên Xô sụp đổ vào năm 1991, thì những người dân Xô Viết đòi hoàn lại những tên cũ cho các thành phố, tên mà Stalin và những người kế vị ông đã xóa bỏ. Tại Leningrad, dân chúng yêu cầu gọi lại đô thị của họ với tên cũ là Petersburg hay St. Petersburg, nghĩa là THÀNH LŨY THÁNH PHÊ-RÔ.

Thế mới rõ! Đảng Cộng sản đâu có muôn năm được. Tà thần thế gian không thắng được! Sau 80 năm cai trị sát máu, chế độ Cộng sản đã phải sụp đổ. Thành Lũy Thánh Phê-rô, biểu tượng Giáo Hội, vẫn kiên trường đứng vững!

Tại Cộng Hòa Georgia, trường đại học Kỹ Thuật Tbilisi đã xóa bỏ tên của Lênin và ngay tượng của ông cũng bị đạp đổ. Tại nhiều nơi khác như Zhadanov sẽ được phục hồi là Mariupol, nghĩa là đô thị của Đức Maria” (Trích trong truyện Lẽ Sống –trang 59).

Rõ ràng một thời chế độ vô thần đầy sức mạnh, tưởng mình còn hơn Đức Chúa Trời, muốn phá hủy hay làm gì theo ý mình, nhất là vì thù oán các thánh, nên xóa bỏ tên các ngài. Cuối cùng danh các ngài vẫn tồn tại.

Đặt tên một Tổng Giáo hội Công giáo: „Tổng Giáo Phận Hồ Chí Minh“, trên một tên tội đồi dân tộc là một vết nhơ bẩn trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam. Nó bốc mùi thối tha không khác gì xác Hồ Chí Minh! Hồ Chí Minh là thánh hay sao mà phải dùng danh từ này? Chẳng nhẽ người giáo dân của Tổng giáo Phận Sàigòn hằng năm hành hương „kính viếng mộ thánh Hồ Chí Minh“?

Bao nhiêu năm rồi cái xác chết này chưa chôn? Tại sao phải dùng mọi biện pháp đậy nắp che dấu mùi thối kinh dị này đi?! Thối lắm, chịu không nổi!

Trong dịp Hội Nghị Jalta, vào tháng 2 năm 1945, giữa các quốc gia Liên Minh Thắng Đức Quốc xã, Thủ tướng anh Winston Churchill và Tổng thống Mỹ Franklin D. Roosevelt đề nghị với nhà độc tài Nga Josef Stalin là nên mời Đức Giáo Hoàng tham dự trong công việc xếp đặt lại trật tự Châu Âu. Stalin cười ngạo ngược hỏi móc: „Đức Giáo Hoàng có bao nhiêu sư đoàn?“. Ý nói: Đức Giáo hoàng đâu có sức mạnh. Có thế lực gì đâu mà phải mời vào hội nghị?

Đức Giáo Hoàng chỉ có chừng khoảng 40 người lính kiểng Thụy sĩ. Thế mà, Đức cố Giáo Hoàng Giaon Phaolô II đã làm cho cả chế độ Cộng sản Đông Âu sụp đổ, với hằng trăm ngàn sư đoàn.

Đối với dân tộc Ba Lan, tưởng nhớ Đức Gioan Phaolô II là tưởng nhớ một con người đã đem lại cho dân tộc buổi khởi đầu của mùa Xuân tự do. Việc bầu cử vị Giáo Hoàng Đầu Tiên Người Slav đã đem ánh sáng Ba Lan soi sáng cho các thay đổi vĩ đại tại Ba Lan và toàn bộ Âu Châu và cách riêng, đã đem lại cho “dân tộc Ba Lan sức mạnh tâm linh và tinh thần để từ kháng chiến chống bất công tiến qua chiến thắng sự ác bằng sự thiện”. (Thứ năm, ngày 17/02/2011, Lm Mariusz Frukacz, chủ bút tuần báo Công giáo Niedtiela của Tổng giáo Phận Czestochowa, Balan, trong cuộc phỏng vấn với Zenit).

Thế mới rõ, tà quyền thế gian không thể thắng được!

Tà quyền thế gian Cộng sản không thắng được Giáo Hội! Đây không phải là lời tiên tri, song đây là lời qủa quyết khẳng định của Thiên Chúa! Sự sụp đổ chế độ vô thần dã thú Việt Cộng chỉ là thời gian!

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

l

© 2005 HuyenThoai.Org – Tuesday, 22 February, 2011 23:42