Tiếng nói Quốc nội và Hải ngoại

Diễn đàn hội luận phỏng vấn hiện tình Việt Nam

Trong những nỗ lực góp một bàn tay để các tiếng nói trong Quốc nội đủ mọi thành phần: chiến sĩ Dân chủ, đấu tranh cho Tự do Tôn giáo, Dân oan v.v... Chim Quốc Quốc VNCH đã thực hiện trong thời gian qua nhiều chương trình phỏng vấn cũng như các buổi hội luận.

Các Audio này sẽ được lưu giữ thường xuyên trên web site này , hầu giúp cho quý vị tải về (download) cũng như toàn quyền phổ biến rộng rãi. Sự phổ biến rộng rãi của quý vị sẽ giúp cho công cuộc đấu tranh cho Tự do, Dân chủ và giải thể đảng cộng sản Việt Nam sớm đến thành công.

Kính gởi đến quý vị lời chào quyết thắng!

- Chim Quốc Quốc VNCH -

 

a

 

 

a

 

Những cuộc hội luận, phỏng vấn trong năm 2012

 

Tháng 01.2012

 

 

Tháng 02.2012

 

 

Tháng 03.2012

 

 

Tháng 04.2012

 

 

Tháng 05.2012

 

 

Tháng 06.2012

 

 

Tháng 07.2012

 

 

Tháng 08.2012

 

 

Tháng 09.2012

 

 

Tháng 10.2012

 

 

Tháng 11.2012

 

 

Tháng 12.2012

 

  •  

  •  

  •  

 

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Cười ra nước mắt

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Biên khảo và tác giả

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 

a

 

Những
Hội luận Phỏng vấn:

 

a

 

Liên kết

 

 

a

 

Truyện Lịch sử

 

a

Anh hùng Lĩnh Nam Yên Tử Cư Sĩ
Trần Đại Sỹ

 

 

a

Động Đình hồ ngoại sử - Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

 

 

a

Cẩm Khê di hận
Yên Tử Cư Sĩ
Trần Đại Sỹ

 

 

a

Anh hùng Tiêu Sơn
Yên Tử Cư Sĩ
Trần Đại Sỹ

 

 

a

Thuận Thiên di sử
Yên Tử Cư Sĩ
Trần Đại Sỹ

© 2005 HuyenThoai.Org – Wednesday, 9 February, 2011 22:23