Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Hướng tâm hồn lên

Diễn đàn - Lưu bút

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

Phim tài liệu

 

Video cộng đồng người Việt Melbourne chống văn công Đàm Vĩnh Hưng và
nghị quyết 36 vào ngày 08.08.2010

 

 

Nhấn bên phải con chuột tại đây , chọn dòng Save Link ( Target ) As ...
để download (tải ) Phim về máy cá nhân

  1. Đại họa mất nước
  2. Hồ Chí Minh , the man and the myth -
  3. Melbourne chống nghị quyết 36
  4. The Soviet story
 

© 2005 HuyenThoai.Org – Friday, 17 December, 2010 22:15