Hưng ca

a

Thánh ca

a

Tân cổ giao duyên

 

 

Vườn Nhạc

Hải Linh

Lời nguyện cho Quê Hương

 

Click vào bên phải con chuột tại đây và chọn dòng
Save Link ( Target ) As ... để tải ( Download ) Audio

a

English :

A prayer to Mary for Vietnam

O Mary look upon Vietnam
Suffering so much from wars
We ask for your intercession
For justice in our homeland.

O Mary look upon Vietnam
There’s no worshiping freedom
We ask for your intercession
For freedom in our homeland.

O Mary we are far from home
Scattered to all’ver the earth
Our hearts always are with our home
Help lead us one day to home.

O Mary, Queen of Peace, we pray
Free us from all fights from now
Help us rebuild our good country
So we all might live in peace.

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 22 January, 2011 23:39