Phong trào Hưng ca
Việt Nam

 

Và những ca khúc khác
của Phong trào Hưng ca
Việt Nam ...

Vườn Nhạc

Sáng tác: Nguyệt Ánh

Saigon ... biểu tình ngồi !!!

 

Click vào bên phải con chuột tại đây và chọn dòng
Save Link ( Target ) As ... để tải ( Download ) Audio

 

Viết ngày 5 tháng 7 năm 2011

Để yểm trợ cho các cuộc xuống đường của đồng bào trong nước

 

Hai tiếng “Sàigòn” trở lại trên môi
Thanh niên Sàigòn đang biểu tình ngồi
Công viên Sàigòn vẫn còn ngập nắng
Sao lòng Sàigòn tưởng chừng mưa rơi
Hai tiếng “Sàigòn” lại ấm trên môi
Sinh viên Sàigòn đang biểu tình ngồi
Tôi đứng bên bờ đại dương xa lắm
Nhưng trái tim gần, gần các em tôi.

Sàigòn ơi... biểu tình ngồi
Xuống đường chưa?... Đồng bào ơi!
Giặc ngoại xâm đã gần kề
Mà nội thù chắn lối dân đi.
Đảng sợ ai? Sợ Sàigòn!
Đảng sợ chi? Sợ Tự Do!
Có xứ nào dân biểu tình ngồi?
Có xứ này, chỉ Việt Nam thôi!

Hai tiếng “Sàigòn” trở lại trên môi
Thanh niên Sàigòn đang biểu tình ngồi
Công an nổi chìm chận người yêu nước
Nên Chủ Nhật ngồi đợi chờ nhau thôi.
Hai tiếng “Sàigòn” lại ấm trên môi
Khi xem màn hình dân biểu tình ngồi
Tôi đứng bên bờ đại dương xa lắm
Nhưng trái tim gần, gần với dân tôi.

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Chuyện dân tôi

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Cười ra nước mắt

Tài liệu tham khảo

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Lưu bút - Góp ý

Thư từ liên lạc

a

 

© 2005 HuyenThoai.Org – Wednesday, 13 July, 2011 2:25