Vườn hình ảnh

Lịch sử - Chính trị

a

Sức khỏe - Đời sống

a

Nhìn ra Thế giới

a

Văn hoá - Xã hội

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Chuyện dân tôi

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Cán bộ tham nhũng

Cách mạng hoa Lài

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Lưu bút - Góp ý

Thư từ liên lạc

a

 

Trang
Liên kết

Cao Vững (TX)

Thị trấn Sendai - Nhật bản trước và
sau khi động đất vào ngày 11.03.2011

 

Thị trấn Sendai ( ) phiên âm hán Việt là Tiên Đài, Nhật bản.

Tiên = cõi tiên, fairy land

Trước khi bị động đất. tỉnh Tiên Đài có phong cảnh thực là thần tiên.

a

Tòa đô chính

a

Công viên

a

Đại lộ Jozenji

a

Cảnh vật thanh bình êm ả

a

Con đường Oroshimachi St.

a

a

a

a

a

Toàn cảnh Tiên Đài (Sendai)

a

a

a

Trải qua một cuộc bể dâu
Những điều trông thấy mà đau đớn lòng...

a

a

a

a

a

a

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Saturday, 26 March, 2011 18:01