Vườn hình ảnh

Lịch sử - Chính trị

a

Sức khỏe - Đời sống

a

Nhìn ra Thế giới

a

Văn hoá - Xã hội

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Chuyện dân tôi

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Cán bộ tham nhũng

Cách mạng hoa Lài

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Lưu bút - Góp ý

Thư từ liên lạc

a

 

Trang
Liên kết

Major earthquakes throughout World history

 

Major earthquakes throughout history in pictures.
Statistics from The Geological Society of London.

a

1906: USA (California, San Francisco). Richter scale: 7.8, Deaths: 3,000, Cost ($m): 524

a

1908: Italy (Messina). Richter scale: 7.5, Deaths: 25,926, Cost: ($m) 116

a

1923: Japan (Tokyo-Yokohama). Richter scale: 8.3, Deaths: 142,800, Cost ($m): 2,800

a

1936: Pakistan (Quetta). Richter scale: 7.5, Deaths: 35,000, Cost ($m): 25

a

1939: Chile (Concepcion). Richter scale: 8.3, Deaths: 28,000, Cost ($m): 100

a

1939: Turkey (Erzincan). Richter scale: 8.0, Deaths: 36,740, Cost ($m): 20

a

1960: Morocco (Agadir). Richter scale: 5.9, Deaths: 12,000, Cost ($m): 120

a

1970: Peru (Chimbote). Richter scale: 7.7, Deaths: 67,000, Cost ($m): 550

1976: China (Tangshan). Richter scale: 8.0, Deaths: 290,000, Cost ($m): 5,600

a

1976: Guatemala (Guatemala City). Richter scale: 7.5, Deaths: 22,084, Cost ($m): 1,100

a

1985: Mexico (Mexico City). Richter scale: 8.1, Deaths: 10,000, Cost ($m): 4,000

a

1988: Armenia (Spitak). Richter scale: 6.9, Deaths: 25,000 Cost ($m): 14,000

a

1989: USA (California, San Francisco). Richter Scale: 7.0, Deaths: 68, Cost ($m): 6,000

a

July 1990: Baguio City, Philippines. Deaths about 5000.

a

1995: Japan (Kobe). Richter scale: 7.2, Deaths: 6348, Cost ($m): 200,000

a

1999: Turkey (Kocaeli). Richter scale: 7.4, Deaths: 19,118, Cost ($m): 20,000

a

2004: Indian Ocean earthquake and tsunami. Richter scale: 9.2, Deaths: 230,000

a

2008: Sichuan Province. Richter scale: 8.0, Deaths: 68,000, Cost ($m): 20,000

a

2010: Chile (Maule Region). Richter scale: 8.8, Deaths: 486

a

2011: Japan. Richter scale: 8.9.

© 2005 HuyenThoai.Org – Wednesday, 30 March, 2011 19:55