Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 

Vườn hình ảnh

Hôm nay ngọn lửa cách mạng Tunisia thành công, ngày mai đến phiên Việt Nam!

 

a

Quân đội là bạn của dân

a

a

Tự do cho nhân dân Tunisia

a

Kêu gọi công an đứng về phiá nhân dân

a

Công an đã đứng yên bảo đảm an ninh cho nhân dân

a

Mỗi người góp 1 tiếng nói!

a

a

a

Chỉ 1 đòi hỏi!

a

a

Ben Ali cút đi !

a

a

a

Nhân dân đã thắng, tổng thống Ben Ali đã từ chức và biệt xứ. Nhân dân có tổn thất từ 20 đến 60 người. Công an và quân đội đã nghe tiếng dân.

a

a

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 16 January, 2011 13:54