a
 

 

 

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Diễn đàn - Lưu bút

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

a

 

Vườn hình ảnh

5 điều kiện cần , trước khi muốn có vợ đẹp !!!

1. Có nhà riêng :

 

2. Nhà vệ sinh phải riêng biệt và thoáng mát :

a

3. Có xe riêng :

4. đẹp trai :

5. Có công việc và thu nhập ổn định :

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 12 December, 2010 22:52