Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

Cười ra nước mắt

Trần Viet Chinh

Thái độ ...

 

1. MỸ: muốn đánh thằng nào, là đánh thằng đó.

2. ANH: Mỹ đánh thằng nào, tao đánh thằng đó.

3. PHÁP: thằng nào đánh tao, tao đánh thằng đó.

4. NGA: thằng nào chửi tao, tao đánh thằng đó.

5. DO THÁI: trong bụng thằng nào muốn đánh tao, tao đánh thằng đó.

6. NHẬT: thằng nào đánh tao, tao xin MỸ đánh thằng đó.

7. TRUNG CỘNG: thằng nào đánh tao, tao chửi thằng đó.

8. ĐÀI LOAN: thằng nào đánh tao, tao bảo báo chí chửi thằng đó.

9. NAM HÀN: thằng nào đánh tao, tao sẽ diễn tập với MỸ.

10. BẮC HÀN: thằng nào chọc tao bực, tao đánh thằng Nam Hàn.

11. VIỆT CỘNG: thằng nào giết dân của tao, chiếm đất, chiếm biển của tao, tao gọi thằng đó là "đồng chí".

© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 6 February, 2011 2:18