Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tội ác cộng sản

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Cười là liều thuốc bổ

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

Cười ra nước mắt

Chừng nào người dân sướng?

 

Nơi một cuộc họp trên Thiên Đình gồm có Tổng thống Mỹ Obama, Tổng thống Nga Medvedev và Chủ tịch nước Việt Nam Nguyễn Minh Triết.

Obama hỏi Thượng Đế : Chừng nào dân Mỹ sướng ?

Thượng Đế : 50 năm nữa.

Obama bật khóc : Thưa Ngài, 50 năm nữa thì con đã chết rồi, làm sao hưởng phước được.

Thượng Đế : Ngươi không hưởng nhưng đời con ngươi sẽ được hưởng.

Obama nghe có lý bèn xin cáo lui.

Medvedev liền hỏi Thượng Đế : Chừng nào dân Nga sướng ?

Thượng Đế : 100 năm nữa.

Medvedev khóc nức nở : Thưa Ngài, 100 năm nữa thì đời con của con cũng không hưởng phước được.

Thượng Đế : Đúng, nhưng bắt đầu đời cháu ngươi dân Nga sẽ sướng.

Medvedev nghe có lý bèn xin cáo lui.

Đến lượt Triết : Thưa Ngài, chừng nào dân Việt Nam sướng ?

Triết vừa dứt lời thì Thượng Đế bật khóc nức nở.

Triết ngạc nhiên hỏi : Sao ngài lại khóc ?

Thượng Đế : Vì khi dân Việt Nam sướng thì lúc đó ta đã chết rồi !

 

© 2005 HuyenThoai.Org – Monday, 24 January, 2011 19:54