Chính trị - Học làm người - Khoa học - Kinh tế - Lịch sử - Tôn giáo
Văn hóa - Văn học ngoại quốc - Văn học Việt Nam - Y học

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Cười ra nước mắt

Tài liệu tham khảo

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 

Trang Liên kết

Chính trị

 

 • Các hồn ma của Mao (La grande famine de Mao - Jasper Becker)

  Phần I : Trung Quốc - Đất Nước của Sự Đói Kém

Chương 1 :

Chương 2 :

Chương 3 :

Chương 4 :

Chương 5 :

Chương 6 :

Trung Quốc và Nạn Đói

Những người khốn khổ vì nạn đói - Hãy vùng lên!

Nạn đói Soviet

Cuộc Tập Thể Hóa đầu tiên: 1949 - 1958

Khoa Học sai trái - Lời hứa giả tạo

Mao không biết nạn đói đang xảy ra

Phần II : Nạn đói lớn

Chương 7 :

Chương 8 :

Chương 9 :

Chương 10 :

Chương 11 :

Chương 12 :

Chương 13 :

Chương 14 :

Chương 15 :

Một cái nhìn tổng quát về Nạn Đói

Tỉnh Henan : Một sự nói dối đầy thảm họa

Hãy bàn về Fengyang

Ở các tỉnh khác

Bức thơ của Đức Ban Thiền Lạt Ma

Trong các trại cưỡng bách lao động

Phân tích về sự đói

Lịch sử của việc " Ăn thịt người "

Đời sống ở các thành phố

Phần III : Một cuộc dối trá quy mô

Chương 16 :

Chương 17 :

Chương 18 :

Chương 19 :

Chương 20 :

Lưu Thiếu Kỳ : Người cứu nguy các nông dân

Cuộc thất bại của Mao và các hậu quả

Có bao nhiêu người đã chết ?

Làm cách nào bình luận tại một nơi ?

Một thất bại

a

 • Mật thư tội ác của chủ nghiã cộng sản (Le livre noir du communisme - Stéphane Courtois, Nicolas Werth, Jean-Louis Panné)

Phần I : Tàn sát - Khủng bố - Đàn áp

Chương 1 :

Chương 2 :

Chương 3 :

Chương 4 :

Chương 5 :

Chương 6 :

Chương 7 :

Chương 8 :

Chương 9 :

Chương 10 :

Chương 11 :

Chương 12 :

Chương 13 :
i

Chương 14 :

Chương 15 :

Chương 16 :

Nghịch biện và sự hiểu lầm cuộc cách mạng tháng mười

Lực lượng võ trang của chuyên chính vô sản

Khủng bố đỏ

Cuộc chiến bẩn thỉu

Các diễn biến từ Tambov đến nạn đói lớn

Từ cuộc hưu chiến đến đoạn quanh lớn

Giải tán quy chế điền chủ và cưỡng bách canh tác tập thể

Nạn đói lớn

Các phần tử xa lạ với xã hội và các chu kỳ đàn áp

Cuộc khủng bố vĩ đại trong những năm 1936 - 1938

Đế quốc ngục tù

Mặt trái của cuộc chiến thắng

Cao điểm của các  khủng hoảng trong các Hợp tác xã nông nghiệp

Cuộc âm mưu cuối cùng

Giã từ chủ nghĩa Staline

Kết thúc phần Nhà nước chống lại Nhân dân

Phần II : Cách mạng Thế giới - Nội chiến và khủng bố

Chương 1:

Chương 2:

Chương 3:

Komintern được phát động và các hành động của cơ quan này

Bóng đen của cơ quan NKVD trên lãnh thổ Espagne

cộng sản và khủng bố

a

a

 • Từ thực dân đến cộng sản - Một kinh nghiệm lịch sử của Việt Nam (From colonialism to communism - A case history of north Vietnam - Hoàng Văn Chí - Mạc Định - P.J.Honey)
 1. Giới thiệu tác giả và tác phẩm - Lời giới thiệu của giáo sư P. J. Honey - Lời tựa của tác giả - Sứ mạng lịch sử của dân tộc Việt Nam
 1. Việt Nam trong lịch sử hiện đại - “Bác Hồ”, vị cứu tinh của dân tộc
 1. Cộng sản xuất hiện - Có công mài sắt, có ngày nên kim
 1. Bần cùng hoá toàn dân - "Đấu chính trị" - Danh sách Việt gian
 1. Công tác tư tưởng - Kiểm thảo - Chỉnh huấn
 1. Năm bài học
 1. Đại cương về cải cách ruộng đất - Chiến dịch giảm tô
 1. Cải cách ruộng đất đích thực
 1. Sửa sai - Chống đối chế độ
 1. Con đường thẳng tới cộng sản chủ nghĩa
 

Chính trị - Học làm người - Khoa học - Kinh tế - Lịch sử - Tôn giáo

Văn hóa - Văn học ngoại quốc - Văn học Việt Nam - Y học

 

© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 2 December, 2012 21:06