a
 1. An Dương Vương
 2. Bùi Thị Xuân
 3. Các anh hùng trong Quân lực VNCH
 4. Cầm Bá Thước
 5. Cao Bá Quát
 6. Cao Nỗ
 7. Cao Thắng
 8. Chân dung người lính Quân lực VNCH
 9. Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật
 10. Chu Văn An
 11. Đặng Dung
 12. Đặng Tất
 13. Đặng Thị Nhu
 14. Đào Duy Từ
 15. Đinh Công Tráng
 16. Đinh Điền
 17. Đinh Tiên Hoàng
 18. Dương Diên Nghệ
 19. Hai bà Trưng
 20. Hoàng Diệu
 21. Hoàng Hoa Thám
 22. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn
 23. Khúc Thừa Dụ
 24. Lê Đại Hành
 25. Lê Lai
 26. Lê Lợi
 27. Lê Văn Duyệt
 28. Lê Văn Hưng
 29. Lê Văn Khôi
 30. Lý Nam Đế
 31. Lý Thái Tổ
 32. Mai Hắc Đế
 33. Nguyễn Trường Tộ : người đi trước thời đại.
 34. Thân thế và sự nghiệp cố tổng thống Ngô Đình Diệm
a

Danh nhân nước Việt

Anh hùng Dân tộc

Khúc Thừa Dụ

( 906-907 )

Nhấn bên phải con chuột tại đây, chọn dòng Save Link (Target) As...để download Audio

Sau khi đánh bại Phùng An, bọn quan lại nhà Đường sang cai trị Giao Châu càng tham tàn ác, độc ác nên lòng dân chất chứa oán thù. Chúng chỉ nghĩ đến việc vơ vét của cải cho nhiều nên 2 lần giặc Nam Chiếuang đánh, giết hơn 15 vạn dân Giao Châu, quan quân nhà Đường đều bỏ chạy.

Năm Giáp Thân (864) Cao Biền đem đại binh sang đánh đuổi được giặc Nam Chiếu. Vua Đường đổi An Nam làm Tĩnh Hải, phong Cao Biền làm tiết đô sứ. Cao Biền cho đắp thành Đại La ở sông Tô Lịch, chỉnh đốn mọi việc. Sử chép Cao Biền dùng phép phù thủy khiến thiên lôi phá những thác ghềnh ở các sông để cho thuyền bè đi được. Tục lại truyền rằng, Cao Biền thấy Giao Châu ta lắm đất đế vương, bèn cho phá những nơi sơn thủy hữu tình, cốt triệt long mạch.

Năm Đinh Mão (907) nhà Đường mất ngôi, nhà Hậu Lương, Hậu Đường, Hậu Tấn, Hậu Chu tranh nhau làm vua, mỗi nhà mấy năm, gọi là đời ngũ quý hay ngũ đại.

Nhân cơ hội ấy, ở Giao Châu có Khúc Thừa Dụ quê ở cục Bồ Ninh ( Ninh Thanh, Hải Hưng), là một họ lớn nổi dậy lãnh đạo nhân dân Giao Châu, khôi phục lại quyền tự chủ của đất nước. Khúc Thừa Dụ vốn là một hào phú, tính khoan hòa, hay thương người, được dân chúng kính phục. Năm 905, Khúc Thừa Dụ mộ quân tấn công thành Tống Bình ( Hà Nội) đuổi giặc về nước rồi tự xưng là Tiết Độ Sứ. Thế cùng, nhà Đường phải công nhận Khúc Thừa Dụ là người đứng đầu đất Việt. Ngày 7 tháng 2 năm Bính Dần (906), vua Đường phong cho ông Tĩnh Hải quận Tiết Độ Sứ tước Chống Bình Dương Sự. Khúc Thừa Dụ là người mở đầu cách ứng xử khôn khéo với bọn phong kiến phương Bắc.: "Độc lập thật sự, thần phục danh nghĩa" về hình thức vẫn giữ nguyên cách tổ chức của chính quyền đô hộ nhưng thực chất chính quyền ấy là chính quyền tự chủ. Tất cả bọn quan lại phương bắc đều bị bãi bỏ, thay bằng người Việt. Khúc Thừa Dụ phong cho con là Khúc Hạo chức "Tĩnh Hải hành quân Tư mã quyền tri Lưu hậu", chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ thay thế cha.

Khúc Thừa Dụ làm Tiết độ sứ hơn một năm thì mất ngày 23-7 năm Đinh Mão (907) giao quyền lại cho con là Khúc Hạo .

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Rạp chiếu phim

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 30 May, 2010 2:57