a
 1. An Dương Vương
 2. Bùi Thị Xuân
 3. Các anh hùng trong Quân lực VNCH
 4. Cầm Bá Thước
 5. Cao Bá Quát
 6. Cao Nỗ
 7. Cao Thắng
 8. Chân dung người lính Quân lực VNCH
 9. Chiêu Văn đại vương Trần Nhật Duật
 10. Chu Văn An
 11. Đặng Dung
 12. Đặng Tất
 13. Đặng Thị Nhu
 14. Đào Duy Từ
 15. Đinh Công Tráng
 16. Đinh Điền
 17. Đinh Tiên Hoàng
 18. Dương Diên Nghệ
 19. Hai bà Trưng
 20. Hoàng Diệu
 21. Hoàng Hoa Thám
 22. Hưng Đạo đại vương Trần Quốc Tuấn
 23. Khúc Thừa Dụ
 24. Lê Đại Hành
 25. Lê Lai
 26. Lê Lợi
 27. Lê Văn Duyệt
 28. Lê Văn Hưng
 29. Lê Văn Khôi
 30. Lý Nam Đế
 31. Lý Thái Tổ
 32. Mai Hắc Đế
 33. Nguyễn Trường Tộ : người đi trước thời đại.
 34. Thân thế và sự nghiệp cố tổng thống Ngô Đình Diệm
a

Danh nhân nước Việt

Anh hùng Dân tộc

Đặng Tất

( - Kỷ sửu 1409 )

Nhấn bên phải con chuột tại đây, chọn dòng Save Link (Target) As...để download Audio

Thân phụ nghĩa sĩ Đặng Dung đời Hậu Trần, người huyện Thiên Lộc (Can Lộc), tỉnh Hà Tĩnh. Ông dòng dõi Thám Hoa Đặng Bá Tĩnh.

Cuối đời Trần sang đời nhà Hồ, ông vẫn được Hồ Quí Li trọng dụng, bổ làm Tri phủ Hóa Châu. Đến khi cha con Quí Li bị Trương Phụ bắt, ông vẫn giữ chức Đại tri châu, cai trị vùng Hóa Châu.

Năm Đinh hợi 1407, tháng 10, Giản Định Đế tức vị ở Trường An, thuộc tỉnh Ninh Bình. Trương Phụ chuyển quân vào đánh, Giản Định Đế chạy vào Nghệ An, ông nghe tin, dấy quân đánh tan quân nhà Minh ở đấy rồi nghinh tiếp vua Giản Định, và tiến con gái vào cung. Vua Giản Định phong ông làm Quốc Công, cùng nhau lo khôi phục đất nước.

Ông ra quân, bắt sống Phạm Thế Căng là người đã đầu hàng Trương Phục để lãnh chức Tri phủ Tân Bình, tại cửa Nhật Lệ. Thừa thắng ông tiến quân thu phục cả vùng Tân Bình, Thuận Hóa, Nghệ An, Thanh Hóa, rồi toan tiến thẳng ra Đông Đô. Chẳng dè giữa lúc ấy, bọn quan hầu cận là Nguyễn Quí, Nguyễn Mộng Trang mật tâu với vua Giản Định:

- Tham mưu Nguyễn Cảnh Chân và Quốc Công Đặng Tất chuyên quyền, sợ sau này khó chế ngự nổi, phải nên trừ đi.

Giản Định nghe theo, sai người đi triệu ông về họp nơi Hoàng Giang. Ông và Nguyễn Cảnh Chân lập tức về ngay, vừa tới nơi, mới bước xuống thuyền thì đám võ sĩ xông ra, giết chết ông và Nguyễn Cảnh Chân, bấy giờ vào khoảng tháng hai Kỷ sửu 1409.

Con ông là Đặng Dung bỏ đi, đem quân bản bộ ra Thanh Hóa rước Trần Quí Khoách vào Nghệ An tôn lên ngôi tức Trùng Quang Đế, rồi tiếp tục kháng Minh (X. Đặng Dung).

Muốn biết thêm về Đặng Dung, quý thính giả vào phần truyện lịch sử đọc bộ Anh hùng Lĩnh nam của tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ .

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Rạp chiếu phim

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Sunday, 30 May, 2010 0:57