Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn ảnh

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Truyện Lịch sử

Tủ sách "Vàng"

Tội ác cộng sản

Cười ra nước mắt

Tiếng nói Quốc nội

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Biên khảo và tác giả

Hướng tâm hồn lên

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

 

a

 

Liên kết

 

 

a

 

Truyện Lịch Sử

 

a

Anh hùng Lĩnh Nam
Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

 

a

Động Đình hồ ngoại sử
Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

Danh Ngôn

 

 • President Abraham Lincoln:

  You can fool some of the people all the time, and all of the people some of the time, but you cannot fool all of the people all the time.

  Anh có thể lừa dối một số người trong mọi lúc, và lừa dối hết mọi người trong vài lúc, nhưng anh không thể mãi mãi lừa dối tất cả mọi người. • Nhà văn Nga Alexandre Soljenitsym:

  Khi thấy thằng Cộng Sản nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo.  Nếu không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo.  Nếu không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó nói láo với người khác.
 • German Chancellor Angela Merkel:

  The communists make the people deceitful.

  Cộng Sản đã làm cho người dân trở thành gian dối
  . • Russia President Boris Yeltsin:

  Communists are incurable, they must be eradicated.

  Cộng Sản không thể nào sửa chữa, mà cần phải đào thải nó. • Buddha (563BC-483BC):

  Three things cannot be long hidden:  the sun, the moon, and the truth.

  Ba điều không thể che dấu được lâu, đó là: mặt trời, mặt trăng và sự-thật
 • Dalai Lama:

  Cộng Sản là loài cỏ dại, mọc trên hoang tàn của chiến tranh, là loài trùng đôc, sinh sôi, nẩy nở, trên rác rưởi của cuộc đời.
 • Soviet Secretary General Mr. Mikhail Gorbachev:

  I have devoted half of my life for communism.
  Today, I am sad to say that: The communist Party only spreads propaganda and decieves.


  Tôi đã bỏ một nửa cuộc đời cho lý tưởng Cộng Sản.
  Hôm nay tôi đau buồn mà nói rằng: Đảng Cộng Sản chỉ biết tuyên truyền và dối trá
  . • Yugoslavia Secretary General Milovan Djilas:

  At 20, if you are not a communist, you are heartless,
  At 40, if you don’t abandon communism, you are brainless.


  20 tu ổi mà không theo Cộng Sản, là không có trái tim,
  40 tuổi mà không từ bỏ Cộng Sản, là không có cái đầu. • President Nguyễn Văn Thiệu:

  Don’t listen to the communists, but take a good look at what they have done.

  Đừng nghe những gì Cộng Sản nói, hãy nhìn kỹ những gì Cộng Sản làm
  . • President  Ronald Reagan:

  How do you tell a communist? Well, it's someone who reads Marx and Lenin.
  And how do you tell an anti-Communist? It's someone who understands Marx and Lenin.


  Làm sao biết ai là CS?  Đó là người đọc về Marx và Lenin. 
  Làm sao biết ai chống cộng?  Đó là người hiểu về Marx và Lenin
  . • General Sheridan:

  The only good communist is a dead communist.

  Người Cộng Sản tốt duy nhất là người Cộng Sản chết
  . • Russia President Vladimir Putin:

  He who believes in the communism has no brain,
  He who follows the communism has no heart.


  Kẻ nào tin những gì Cộng Sản nói, là không có cái đầu,
  Kẻ nào làm theo lời của Cộng Sản, là không có trái tim
  . • Benjamin Barber

"Hiến Pháp không tạo nên dân chủ, mà chính dân chủ tạo nên hiến pháp".

 

 • General William C. Westmoreland:

  On behalf of the United States Armed Forces, I would like to apologize to the veterans of the South Vietnamese Armed Forces for abandoning you guys.

  Thay mặt cho quân đội Hoa Kỳ, tôi xin lỗi các bạn cựu quân nhân của Quân Lực Miền Nam Việt Nam vì chúng tôi đã bỏ rơi các bạn.

  Ho Chi Minh licked the heels of Marx, Lenin and Mao
  Ho Chi Minh, when alive, was merely a dog loyal to Soviet and China.

  Hồ Chí Minh liếm gót giầy của Marx, Lenin và Mao
  Hồ Chí Minh, lúc sống, là con chó trung thành của Nga & Hoa
  .

© 2005 HuyenThoai.Org – Friday, 9 September, 2011 21:44