a
a

Chân Mây

a

Chu Chỉ Nam

a

Đinh Khang Hoạt

a

Đỗ Thông Minh

a

Lê Văn Xương

a

Nguyễn Anh Tuấn

a

Nguyễn Đình Toàn

a

Nguyễn Ngọc Huy

a

Nguyễn Thị Ngọc Hạnh

a

Nguyễn Trãi

a

Nguyễn Văn Canh

a

Trần Gia Phụng

a

Trần Hưng Đạo

a

Yên Tử cư sĩ Trần Đại Sỹ

 

Tài Liệu Tham Khảo

Tầu Hán sợ bị vỡ ra từng mảnh

pix

Hãy nhìn bản đồ của nước Tầu :

  1. Nếu Tân cương và Tây tạ.ng độc lập thì Tầu chỉ còn 1 phân nửa .
  2. Nếu Hoa nam tách ra thì Tầu chỉ còn 1/4 mà thôi .
  3. Nếu Nội mông và Mãn châu tách ra thì Tầu chỉ còn 1/8 diện tích so với hiện nay , tức là Tầu chỉ còn bằng diện tích của 3 nước Đông dương gộp lại (vùng màu đỏ trên bản đồ ).

Cho nên Tầu sẽ tìm mọi cách , kể cả phải chiến tranh tận diệt với Mỹ để mà cố gắng không bị vỡ ra từng mảnh . Vì vỡ ra có nghiã là bọn Tầu hán tộc sẽ đi tới tận diệt .

 

 

Trang Chính

Vườn nhạc

Vườn phim

Vườn thơ

Tâm bút

Danh ngôn

Truyện ngắn

Sách Lịch sử

Truyện Lịch sử

Tài liệu tham khảo

Chuyện xưa tích cũ

Danh nhân Việt Nam

Kiến thức phổ thông

Hướng tâm hồn lên

Diễn đàn - Lưu bút

Nối kết thân hữu

Thư từ liên lạc

a

a

© 2005 HuyenThoai.Org – Wednesday, 25 August, 2010 23:29