foto

 

Hân hạnh mến chào quý bạn đến với

gia trang Audio Huyền Thoại

Trong web site này : đa số các bài đều có file audio kèm theo ( để dành cho quý bạn nào không có thời gian đọc sách cũng có thể nghe trong lúc làm việc khác ). Nếu quý bạn nào muốn có 1 tài liệu nào mà mình muốn lên audio , thì liên lạc với Huyền Thoại qua email để yêu cầu .

Nêú audio hoặc tài liệu nào bị trục trặc , xin quý bạn email thông báo, Huyền Thoại sẽ sửa chữa lại.

Gõ cửa tại đây nhè nhẹ để bước vào Gia trang

29 August, 2009